Kubongwa inhlangano esebenzisana nabakwaWoolworths ukusiza abakhubazekile

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Inhlangano yaseKapa yabakhubazekile iQhakaza ihlanganyele nesitolo sakwa-Woolworths ukubhekana nenselelo abantu abanomlenze owodwa ababhekene nayo.

Ngokubona ubunzima bezezimali obubekezelelwa abantu abakhubazekile abathembele kwisibonelelo sikahulumeni sokukhubazeka, laba ngokuhlanganyela baphumelele ukunikela ngezicathulo zamahhala kulabo abadinga usizo.

Umsunguli weQhakaza uJames Soganga uchaze ugqozi lwabo mayelana nokucela usizo kwa-Woolworths.

“Ukuthenga izicathulo ngo-R500 kodwa ube uzosebenzisa isicathulo esisodwa kuwukumosha imali.

“Besingakaze sicabange ukuthi abakwa-Woolworths bazosinika izicathulo mahhala kodwa siyajabula ukuthi basixhasa ngezicathulo zabantu abakhubazekile.”

Uthe lolu hlelo lube nomthelela omuhle ezimpilweni zabantu abakhubazekile nokuyinto ebavumela ukuthi bakwazi ukwaba izinsiza zabo ezilinganiselwe kwezinye izidingo ezibalulekile.

Umgcinimafa uSimphiwe Ngxamngxa ugcizelele ukubaluleka kokulwela amalungelo abantu abakhubazekile.

“Sigqugquzela abantu abakhubazekile ukuthi kunempilo ngemuva kokukhubazeka. Iqiniso lokuthi bazithola besezimweni ezintsha njengokuthi bahambe ngesihlalo esinamasondo noma balahlekelwe yingxenye yemizimba yabo akusho ukuthi bahlukile,” kusho uNgxamngxa.

“Iningi labo bayeke ngokuphelele ukugqoka izicathulo kodwa hhayi ngokuthanda. Baphoqwa ukuthi imali yesibonelelo sikahulumeni iyadingeka ukuze kuthengwe ukudla nezingubo.”

Uncome umthelela omuhle walokhu kubambisana njengoba kwenza umehluko omkhulu.

Ukuqinisekisa ukuthi abantu abakhubazekile bayazithola lezi zicathulo abazidinga kakhulu, leli qembu iQhakaza lisebenzisa izinkundla zokuxhumana ezifana no-WhatsApp kanye no-Facebook ukuxhumana nabadinga usizo.

Ngesikhathi abantu bethola izicathulo uNgxamngxa uqinisekise umphakathi ukuthi inhlangano yabo izinikele ekufezeni lesi sidingo esibalulekile.

USiviwe Mkunyana ohlomule kulolu hlelo uthe ujabule ngokwenziwa iQhakaza wancoma abakwa-Woolworths ngokuzibophezela ekubuyiseleni emphakathini.

Ugcizelele isidingo sokuthi kwandiswe osomabhizinisi abazolandela ezinyathelweni zabakwa-Woolworths.

“Sidinga amabhizinisi amaningi afana no-Woolworths ukuthi angenelele. Manje sesizoyeka ukuthenga izicathulo esingeke sizisebenzise,” esho.

“Ngeke sisole izitolo ngokuba nezicathulo noma ukusikhokhisa imali efanayo yize sizogqoka isicathulo esisodwa. Banebhizinisi futhi siyababonga abakwa-Woolworths.”

Esithombeni esingenhla: USimphiwe Ngxamngxa noJames Soganga benhlangano yabakhubazekile iQhakaza bekhombisa izicathulo ezinikelwe ngabakwa-Woolworths

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva