Kubikwa ukushona koyedwa ngesifo seMonkeypox eMzansi

INingizimu Afrika ibike ukushona kowokuqala obephethwe i-monkeypox (Mpox) kanti uMnyango wezeMpilo (DoH) usuthathe izinyathelo ezikhethekile zokuvikela ukubhebhetheka kwalesi sifo.

Kuze kube manje, zinhlanu izigameko eziqinisekisiwe: ezimbili zise-Gauteng kanti ezintathu ziKwaZulu-Natal. Ukushona komuntu wokuqala obenegciwane kwenzeke esibhedlela sase-Tembisa.

I-Mpox yisifo esithelelanayo esibangelwa igciwane le-monkeypox. Singadala ukuqubuka okubuhlungu, izindlala (lymph nodes) ezinkulu kanye nomkhuhlane.  Iningi labantu liyalulama ngokugcwele, kodwa abanye bagula kakhulu.

UNgqongqoshe wezeMpilo uDkt Joe Phaahla ubambe isithangami mhlaka-12 kuNhlangulana ukuze azise umphakathi ngokuqina kwalesi sifo kanye nokwelashwa okukhona.

Uthe iNingizimu Afrika ayinayo imithi ebhalisiwe eqondene ngqo ne-Mpox kodwa i-DoH isebenzela ukuthola imithi engalapha lesi sifo.

Ngosizo lweNhlangano yezeMpilo yoMhlaba (i-WHO), i-DoH nayo isebenzela ukwenza umuthi wokugomela ukulwa naleli gciwane.

Umuthi wokugoma ngeke uthengwe; esikhundleni salokho, imithamo yawo izonikelwa amaqembu abanikeli kanye namazwe angamalungu e-World Health Organisation (WHO) anayo. 

Ngeke kube nokugonywa kwabantu abaningi.  Okunalokho, ukwelashwa ngaphambi kokugula kuzokwenziwa kwabathengisa ngomzimba, abasebenzi bezempilo, kanye nabasebenzi baselabhorethri, kubika i-The Citizen.

UDkt Jacqueline Weyer, inhloko yezifo ezintsha ze-zoonotic and parasitic e-National Institute for Communicable Diseases, uthe iziguli ezinhlanu zaseNingizimu Afrika zithole leli gciwane ngokuthintana eduze.

Abasebenzi bezempilo abangamakhulu amahlanu ezweni lonke baqeqeshwe ukubhekana neziguli ezinezimpawu ze-Mpox.

I-WHO ithi noma ngubani angayithola i-Mpox.  Ibhebhetheka ngokuthintana nabantu abanaleli gciwane, ukuqabulana, ukwenza ucansi; ukuzingela, ukuthintana kwemizimba, ukupheka izilwane; amashidi angcolile, izingubo noma izinaliti ezingcolile.

I-US Centers for Disease Control and Prevention ithi leli gciwane latholakala ngo-1958 lapho ukuqubuka kwesifo esifana ne-pox kwaqala ezinkawini ezigcinwe ukuze kwenziwe ucwaningo.  Naphezu kokuqanjwa ngokuthi “i-monkeypox”, umsuka walesi sifo awukaziwa.

Luhlanganiswe ngumbhali we-Staff 

Esithombeni ngenhla: Ilebhu.

Umthombo: I-Stock

Izihloko zakamuva