Kubekwe imithetho eqinile ukuzilela iNkosi ekhotheme

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Isikhathi sokuzilela umholi wendabuko wase-Estcourt KwaZulu-Natal, e-Midlands siqhamuke nemithetho eqinile.

INkosi uZwelakhe Ndaba waseNtabamhlophe ubulawe iesemzini wakhe ngesonto eledlule kanti kusukela ngaleso sikhathi imithetho isidluliselwe kwizakhamizi – kumele ziyilandele kuze kufike ukutshalwa kwayo.

Kulindeleke ukuthi iNkosi uNdaba abekwe endlini yakhe yokugcina ngoMgqibelo.

Akekho owesilisa ovunyelwe ukugqoka isigqoko, akekho ovunyelwe ukusebenzisa inhlabathi nganoma yiziphi izinjongo, akekho ovunyelwe ukwenza noma yimiphi imisebenzi yezolimo, ukuwasha akuvunyelwe, akekho ovunyelwe ukuya ehlathini nganoma yiziphi izinhloso … lena ngeminye yemithetho ebekiwe.

I-Scrolla.Africa sithole ukuthi phezu kwale mithetho eqinile abaqaphi bomkhandlu wendabuko bagcwele ezigodini eziphethwe iNkosi ekhotheme uNdaba ukuze baqaphe ukuthi imiphakathi iyayilandela yini imithetho.

Usomabhizinisi wendawo ongathandanga ukudalulwa igama uthe imithetho eminingi ayisasebenzi esikhathini samanje.

“Eminye yale mithetho ibonakala inzima futhi iyahlukumeza ngoba abantu abakwazi ukwenza imisebenzi yabo yansuku zonke ngenhloso yokuthola imali, ngifisa sengathi umkhandlu womdabu ungaphinde uyibhekisise wenze izichibiyelo.

“Ngikhathazekile ngoba abantu babuye batshelwe ukuthi uma behluleka ukulandela le mithetho bazohlawuliswa u-R1 500 noma baxoshwe endaweni,” esho.

USihlalo womkhandlu weNkosi yakwaNdaba, uMnu Mbongi Ndaba uthe le mithetho imigomo ekade yabakhona kule ndawo.

Uthe ngo-1996 ngesikhathi kudlula iNkosi yaphambilini uNdaba kwasetshenziswa le mithetho kwangatholakala izikhalo.

INkosi uNqabayezizwe Sithole ongusihlalo weNdlu yabaholi boMdabu esifundeni sasoThukela lapho okuhlala khona umkhandlu weNkosi uNdaba, uthe akukho okubi ngemithetho ebigcinwa endulo uma kushone umuntu.

Ukhumbuze i-Scrolla.Afrika ukuthi nangesikhathi seSilo uShaka kaSenzangakhona ngesikhathi kukhothama unina uNdlunkulu uNandi kaMhlongo waseLangeni, kwabekwa imithetho ukuze imiphakathi izilele ukukhothama kwakhe.

Ngesikhathi kukhothama iSilo uZwelithini kaBhekuzulu kwabikelwa abantu ukuthi baqhubeke nezimpilo zabo ngoba iSilo sasingafuni ukuthi basale ngaphandle kwezomnotho ngenxa yokukhothama kwaso.

ONdlunkulu beSilo bayalelwa ukuthi bamzilele izinyanga eziyisithupha kuphela.

Esithombeni esingenhla: INkosi uZwelakhe Ndaba waseNtabamhlophe e-Escourt

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva