Jabula Mzansi umuthi wokugoma usufikile

Everson Luhanga

Ekugcineni – imithi yokugoma isifikile.

Kusekhona ukubambezeleka, nokudideka okuncane mayelana nemiyalezo exubile.

Kodwa isifikile.

Ngemuva kokugonywa kwabasebenzi bezempilo abayi-479,768, lonke elaseNingizimu Afrika manje selingazilungiselela ukugoqa imikhono yalo lijove.

NgoLwesithathu okungenani abantu abayi-40,000 bathole umthamo wabo wokuqala we-Pfizer (i-Pfizer ithathwa njengohlobo oluphezulu lwemithi yokugoma kulena emihlanu ekhona emhlabeni okwamanje).

Ngaphezu kwezindawo zokugoma zikahulumeni, izindawo ezizimele zasekhemisi nazo zingenele, abanye babo bathatha ama-walk-ins ngaphandle kokuqokwa – inqobo nje uma ubhalisiwe ku-database kazwelonke yokugoma https://vaccine.enroll.health.gov.za/#/

E-Dischem e-Midrand ngoLwesibili bekunolayini omude, kodwa bebethatha abadala abangaphezu kweminyaka engama-60 ababhalise kuzinhlelo kodwa ngaphandle kokuqokwa. Ulayini wabantu abalinganiselwa kwi-113 uthathe amahora amabili, kodwa kunemibiko yolayini abahamba kancane ekhemisi elilodwa entshonalanga Kapa.

Odokotela bathe ama-walk-ins ayenzeka ngenxa yezinkinga ngohlelo lokuqokwa, kodwa okungenani izindawo zokugoma ziyavala igebe.

UDkt Elijah Nkosi, isikhulu esiphezulu se-South African Medical and Dental Practitioners Provider Network, uthe uhlelo lokukhishwa kwemigomo lusaqhubeka kahle kuze kube manje.

UPortia Mtshali, umhlengikazi wasemtholampilo wendawo i-Diepsloot OR Tambo, uthe bakulungele futhi bayakuthokozela ukuqala ukukhishwa kwayo.

Isishoshovu somphakathi wase-Alexandra uSimon Sekhitla obelokhu egqugquzela abantu kuleli lokishi ukuthi bagome, uthe bekubonakala inani eliphezulu labantu abahlala kwelinye lamalokishi agcwele kakhulu ezweni. “Siyajabula ukuthi uhulumeni ubeke phambili abantu abadala, ikakhulukazi emalokishini.

USekhitla uthe kunezinhlelo zokusiza abantu asebekhulile babhalise ngoba iningi labo linezinselelo ekusebenziseni i-inthanethi..

UGogo uCynthia Kekana oneminyaka engama-78, wase-Alexandra ubonge uhulumeni ngokuthola imishanguzo ngaphambi kokuba igagasi lesithathu elichazwe ezweni lihlasele. “Okudingeka sikwenze manje ukubamba iqhaza lethu njengoba uhulumeni enze kahle kakhulu ekutholeni imijovo yokugoma,” esho.

Izihloko zakamuva