Izithandani ezashonelwa ingane ngenxa yobudedengu basemtholampilo zifuna isinxephazelo eMnyangweni wezeMpilo

Mbuso Nwayila

UPenelope noLucky Mhlongo bachaze isamba semali eyizi-R500 000 esikhishwe uMnyango Wezempilo e-Limpopo kulandela ukuqulwa kwecala leminyaka eyi-10 “njengokuphimiselwa ebusweni”.

Izithandani zase-Limpopo zashonelwa ingane yazo ngesikhathi ibelethwa ngowezi-2011, ngemuva kwalokho zammangalela uMnyango ngobudedengu.

UPenelope, owayeneminyaka engama-23 ubudala, waya emtholampilo i-Lulekani ngaphandle kwase-Phalaborwa nomama wakhe, uThandi Ngobeni, ngemuva kokuphuma kwamanzi.

Bafika emtholampilo ngehora lesikhombisa ebusuku uPenelope wanikezwa umhlengikazi owabakhombisa igumbi okumele baye kulo.

Ngokusho kukaPenelope, wabe esesala enganakiwe. Ngenkathi ecela usizo njengoba ukusikwa kwakuqhubeka nokuba buhlungu akekho owafika. Uthe abahlengikazi babebukela umabonakude.

Ngenkathi ukusikwa kuqhubeka ngamandla, uPenelope waqala ukopha kakhulu. Wayazi ukuthi yena nengane yakhe engakabelethwa babedinga usizo lwezokwelapha, kodwa izingcingo zakhe zazilokhu zingabanjwa.

Uthe ngemuva kwamahora ayisithupha esezinhlungwini, umhlengikazi owayemnakekela wafika esezombheka.

“Wangithatha wangiyisa egumbini lababelethayo, kodwa wayengakuzwa ukushaya kwenhliziyo yengane,” kusho uPenelope.

“Wabiza abanye abahlengikazi ukuze baqinisekise lokhu ngase ngiphuthunyiswa esibhedlela i-Maphutha Malatji lapho engafika ngahlinzwa khona, kodwa ingane yami yayisishonile.

UPenelope uthe ingane yakhe yashona ngenxa yobudedengu bomhlengikazi futhi eminyakeni eyishumi eyalandela, yena nomyeni wakhe babe sembangweni wezomthetho wokuthola isinxephezelo ngalesi sigameko esibuhlungu.

UMnyango usuvumile ukuthi u-80% womonakalo wokushona kwengane kwaba ngenxa yawo.

Lezi zithandani zithe azinyakaziseki ngale mali, futhi zikholelwa ukuthi isithembiso sokunxeshezelwa ngeke sinxephezele ngokushona kwengane yabo kanye nokuhlukumezeka abakuthola.

Okhulumela uMnyango wezeMpilo e-Limpopo, uNeil Shikwambana, uthe uhlelo lokunxephezelwa abammangali luncike ezinkantolo futhi isinqumo siyathathwa kulelo zinga.

“Uma ummangali engagculisekile ngaleli cala, angacela usizo ngohlelo,” esho.

Izihloko zakamuva