Izintatheli zivalelwe ngaphandle engqungqutheleni yesifundazwe

Zukile Majova

Ingqungquthela yesifundazwe ebaluleke kakhulu ye-ANC e-Gauteng iqale ngoLwesihlanu, kodwa abezindaba bebevalelwe ngaphandle ngesikhathi uSihlalo kazwelonke uGwede Mantashe ethula inkulumo yakhe. 

Ukuvalelwa ngaphandle kwabezindaba kukhombisa ukuthi izigidi zezakhamuzi zase-Gauteng ezingamalungu e-ANC ebezifisa ukuvotela leli qembu okhethweni oluzayo nazo bezivalelwe ngaphandle.

Iqembu elibusayo lifulathele izakhamuzi ze-ANC ikakhulukazi e-Gauteng njengoba bathola u-50.09% okhethweni lukazwelonke olwedlule.

Okhethweni lohulumeni basekhaya nyakenye iqembu elibusayo lakwazi ukuthola amavoti angu-36% kuphela.

Lokho kwavulela i-DA indlela yokuthu iphathe oMasipala abakhulu. 

Phambilini i-ANC ike yanxusa umphakathi ukuthi uhlukane nezindaba ze-ANC.

Lesi senzo sokuzikhukhumeza emphakathini silahlekisele iqembu elikhulu ngamavoti futhi kubonakala kusazoqhubeka njengoba leli qembu libhekene neqiniso elibuhlungu lokuhluleka ukulawula i-Gauteng njengoba kuza ukhetho lonyaka ka-2024.

Abaholi ababili abasebasha uNgqongqoshe wezeMfundo uPanyaza Lesufi kanye noNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu nokuBusa ngokuBambisana uMnu Lebogang Maile, bagaqele isikhundla sikaSihlalo wesifundazwe emqhudelwaneni walo nyaka e-Benoni.

Zingu-1 300 izithunywa ezivela ezifundeni ezinhlanu okubalwa i-Ekurhuleni, iGoli, i-West Rand, i-Tshwane ne-Sedibeng ezizovota engqungqutheleni.

Izakhamuzi zase-Gauteng ezizovota okhethweni oluzayo azazi ukuthi kungani kuqokwe oyedwa kulaba ababili.

Futhi asikho isiqiniseko sokuthi yini abayaziyo mayelana nokuqhutshwa kwesizinda somnotho wezwe esikhathini esizayo.

Okucacile ilokhu okulandelayo:

ULesufi umele iqembu likaMengameli uCyril Ramaphosa iThuma Mina kwi-ANC.

Leli iqeqebana elizama ukulungisa umonakalo owenzeka ngaphansi kombuso walowo owayenguMengameli uJacob Zuma.

Ukunqoba kwakhe kuzosho ukuqhubeka kwemizamo yokuvuselela amandla ombuso nokuvula indlela yokushushiswa kwalabo abadla izimali zomphakathi esikhathini esizayo.

UMaile umele labo abaseka uZuma kwi-ANC okuyiqeqebana labantu abathintekayo ekulawulweni kombuso kanye nokubukela phansi ubuqotho bophiko lwezobulungiswa.

Kumele kuthenjwe ngisho namalungu angewona awe-ANC ukuze kube khona  umehluko.

Kwabezindaba abavalelwe ngaphandle komhlangano we-ANC e-Gauteng isinqumo abazosithatha ngalolu daba sizocaca ekupheleni kwaleliSonto.

Izihloko zakamuva