Izinsolo zokuhlukunyezwa konompempe besibhuda eZim

Dylan Bettencourt

I-FIFA ne-Zimbabwe Football Association (Zifa) basolwa ngolushaya indiva udaba lokuthi onompempe besifazane bahlukunyezwa ngokocansi.

La macala enzeka ngoMandulo wango-2020 futhi adluliselwa kunobhala jikelele wekhomiti ye-Zifa, u-Obert Zhoya. Usihlalo we-Zifa, uBryton Malandule naye usolwa ngokuhlukumeza onompempe besifazane ngokocansi.

Onompempe ababili besifazane bafaka izikhalazo zabo kwibhodi ye-Zifa, kodwa ngemuva konyaka akukho mnyakazo owenziwe.

Ngenxa yokuthi ibhodi ye-Zifa ayizange yenze lutho ngezikhalazo zabo, onompempe baphendukela kwi-FIFA, i-Confederation of African Football (CAF) nakwi-Council of Southern Africa Football Association (Cosafa). Noma kunjalo, akukho mnyakazo owenziwe futhi abenzi bobubi basahamba bekhululekile.

Kwaze kwaba nguZibandlela ngo-2021, lapho okwenzeka khona umnyakazo ngenkathi onompempe ababili bebikela amaphoyisa ngalesi sigameko.

Omunye wonompempe uthe akakaze adlalise mdlalo selokhu abika ngalolu daba, wengeza ngokuthi lesi simo siyamhlukumeza emoyeni.

“I-Zifa isiphoxeke kakhulu. Ngizitshelile ukuthi angisoze ngathembela kuyo. Benginethemba elikhulu lokuthi i-FIFA izongenelela ilwele ukusivikela singonompempe besifazane kodwa nayo ingiphoxile,” esho.

“Umbuzo wami uthi kungani i-FIFA ithule? Angisho ukuthi kufanele baphuthume babeke udaba lwami phambili kodwa bekumele  okungenani bangibonise ukuthi bazimisele ngokungisiza”.

Omunye unompempe osemnkantshubomvu ebholeni lase-Zimbabwe uthe akanakwa selokhu asekela lezi zisulu ezimbili.

“Le mibiko yenziwa ngokushesha ngesikhathi kuphuma lezi zindaba futhi sekuyisikhathi esingaphezu konyaka kungenzeki lutho. I-FIFA bekumele ihlezi ixhumana nezisulu ukuze ibaqinisekise ukuthi iyalilungisa lolu daba,” esho.

I-FIFA ithe idlulisele leli cala kwi-CAF ngoba bebengenawo amandla okuphenya nokwahlulela ecaleni elikanjalo.

I-CAF inqume ukuthi idlulise leli cala  kwiziphathimandla zase-Zimbabwe ngaphandle kokuphawula.

Umthombo wesithombe: @TheIndependent

Izihloko zakamuva