Izinsolo zokudlisana ushevu ezeminyaka ebukhosini bukaZulu

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Uma ukude kulula ukuchitha ukukhathazeka ngokuphepha kweSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini.

Kodwa uma sibhekisisa isibalo sabantu abebesondelene naye asebebulewe nyakenye kuyakhombisa ukuthi iSilo singase sibe sengozini enkulu.

ISilo samaBandla sivamise ukugadwa amaphoyisa ombutho wakwa-SAPS kodwa ucwaningo lwakamuva lwezokuphepha lujube amalungu ophiko lokuvikela uMengameli ukuthi kube yiwo agada iSilo.

Umbiko waleli sonto wokuzama ukudlisa ushevu Isilo uveza ukuthi kungenzeka impinda yezenzo zokubulala esezidlule nemiphefumulo yeSilo esakhothama noNdlunkulu.

Uvalo lokudliswa ushevu seluhlasele ubukhosi bakaZulu iminyaka ecela kwengu-60.

Ngokozalo lweSilo esikhona njengamanje uyisemkhulu iSilo uCyprian Bhekuzulu onguyise weSilo samaBandla uGoodwill Zwelithini wakhothama ngo-1968 ngemuva kokugula okwagcina kuthiwa kudalwe ushevu.

Kuthiwa uBhekuzulu owayedume ngokuthanda utshwala besintu wabulawa ngesiphuzo abesithanda kakhulu.

Ngemuva kweminyaka umama kaMisuzulu uNdlunkulu uMantfombi Dlamini obeyibamba waphila nemiphumela yokudla ushevu iminyaka engaphezu kwemihlanu ngaphambi kokukhothama kwakhe ngo-2021.

Wayengena ephuma ezibhedlela kuleli nase-Swatini lapho azalelwa khona njengodadewabo weSilo esasibusa ngaleso sikhathi uMakhosetive Mswati III.

Ngokungafani namanye amakhosikazi eSilo uZwelithini ilobolo likaNdlunkulu uMantfombi lezinkomo ezingaphezu kuka-300 lakhokhwa ngaMakhosi ombuso wakaZulu nokuyinto emenza unkosikazi owayezozala iSilo esilandelayo.

Omunye umehluko kwakuwukuthi uphuma emndenini wasebukhosini ohlonishwayo. Wayeyindodakazi yeNkosi uSobhuza wase-Swatini.

Akucaci kahle ukuthi kungani adliswa ushevu kodwa ngeke kuphikiswe ukuthi wagcotshwa ukuba

ngunina weSilo esilandelayo.

Isandla esinobuthi sokufinyelela ezikhundleni eziphezulu zobukhosi bakaZulu siphinde sagadla ngeledlule njengoba siphinde sibulala induna uJika Douglas Xaba – obeyisethenjwa esikhulu seSilo samaBandla uMisuzulu.

UXaba owakhula neSilo nobesondelene kakhulu naso ugule wadlula emhlabeni kungazelelwe nokuyinto equbule uvalo lokuthi iSilo singase sibe engcupheni.

Ezikhathini eziningi uXaba wayengaxwaywa ukuba etafuleni leSilo futhi ubekade ephakelwa endaweni eyodwa izikhathi eziningi ngaphambilini.

Ngesikhathi iSilo sidungazela uXaba ubesalwela impilo yakhe ngakho iSilo siye sabona kubalulekile ukuthi sihlolwe ngokushesha.

Siphuthunyiswe e-Swatini ngemuva kokuhambela umhlangano wesiShayamthetho saKwaZulu-Natal eMgungundlovu nomkakhe uNdlunkulu uNtokozo kaMayisela ngeledlule.

UMntwana uMangosuthu Buthelezi onguNdunankulu kaZulu utshele abezindaba ukuthi ubikelwe udadewabo weSilo uMswati III, uVumile ukuthi iSilo uMisuzulu silaliswe esibhedlela ngenxa yokudunguzela okungabe kudalwe ukudla ushevu.

Kodwa-ke, okhulumela uMisuzulu, uMntwana Afrika uyichithile le mibiko wathi iSilo besiyohlolwa njengenjwayelo.

Yize isimo seSilo singakaziwa ubukhosi bakaZulu benza imizamo yokuxhumana nomndeni wakwaXaba ukuze kunqunywe usuku lomngcwabo wenduna.

Ushevu akusona sodwa isikhali esisetshenziswa ukubulala abantu abasondelebe neSilo samaBandla uMisuzulu njengoba inqwaba yabeluleki baso abaphezulu behlaselwe babulawa ezigamekweni ezahlukene KwaZulu-Natal.

Ukubulala kwaqala ngoMandulo nyakenye ngesikhathi uMeluleki uDkt Dumisani Khumalo edutshulwa ngaphandle komuzi wakhe oSuthu ngesikhathi ebuya emkhosini womhlanga kwaNongoma.

Kwabe sekulandela ukuhlaselwa kukaMntwana uPhiwa Zulu; owabulawa ngemuva kwezinyanga ezimbili.

Ezinyangeni ezalandela lapho kwabulawa okungenani ezinye izinduna ezintathu ezisemazingeni aphansi ezazaziwa ngokweseka uMisuzulu ukuthi athathe isihlalo sobukhosi.

Esithombeni esingenhla: ISilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini namabutho ephelezelwa uMntwana uMangosuthu Buthelezi

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva