Izinkinga ziyalakanyelana kwi-DA

Lungani Zungu

I-DA isuka kwenye inkinga iya kwenye e-Western Cape ngemuva kokuthi abaholi abamnyama abadumile besule ezikhundleni zeqembu labo ngoLwesithathu.

Ngemuva nje kwamahora ambalwa iqembu limemezele ukusula kukaBonginkosi Madikizela njengomholi we-DA e-Western Cape, uSolwazi uNomafrench Mbombo naye wesula njengomholi weqembu kwi-Women’s Network Federal.

Njengoba sekusele izinyanga eziyisithupha ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya, i-DA ngokusobala isenkingeni yokulwa nesikhathi sokulungisa indlu yayo.

UMadikizela wesule ngemuva kokudinwa ngabantu ababemdelela ngemuva kokuvuma ukuthi waqamba amanga ngokuthi uneziqu ze-BCom kwi-CV yakhe.

Uzoqhubeka esikhundleni sakhe njengoNgqongqoshe Wezokuthutha Nemisebenzi Yomphakathi e-Western Cape.

UMadikizela wayethathwa njengosopolitiki onamandla kwi-DA ngemuva kokugcina isikhundla sakhe sokuba ngumholi esifundazweni ngoLwezi odlule.

Yize izimfanelo zazingadingeki kulesi sikhundla asiphethe, izimbangi zakhe zezepolitiki zamshaya ekhanda.

UMbombo ubuye abe nguNgqongqoshe Wezempilo e-Western Cape.

U-Albert Fritz uzoqhubeka nokusebenza njengomholi wesifundazwe kuze kube wukuthi i-DA ikhetha umholi wesikhashana emkhandlwini wesifundazwe ngomhla zingama-29 kuNhlaba.

UJaco Londt, onguSihlalo we-DA esifundazweni, umemezele izindaba zokusula kukaMadikizela ngoLwesithathu, nokuqeda amasonto amaningi okuqagela ngokusula kwakhe.

“Sifisa ukubonga uBonginkosi ngomsebenzi wakhe wokuba ngumholi weqembu selokhu aqokwa esikhundleni sokuba nguMholi we-DA e-Western Cape ngowezi-2018. UBonginkosi usebenze njengomholi iminyaka engaphezu kwemithathu.

Uqhube wathi: “Siyasihlonipha isinqumo sakhe kanye nendlela ehloniphekile ayithathile ngokubeka phansi izintambo njengomholi … Silangazelele ukusebenza naye njengozakwethu kwi-DA ukuya phambili.”

Ukwesula kwakhe kwenzeka ngesikhathi ikhomishini yeqembu yezomthetho (i-FLC) ingakatholi lutho.

USihlalo womkhandlu we-DA uHelen Zille akatholakalanga ukuba aphawule, kanti uMadikizela udlulisele i-Scrolla.Africa esitatimendeni esisemthethweni se-DA.

Akwaziwa noma uMadikizela usazosingenela yini isikhundla sobumeya eMkhandlwini waseKapa ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya kulo nyaka.

Isithombe: Facebook

Izihloko zakamuva