Izinkinga ezindaweni okushiswa kuzo izidumbu 

Lubhalwe ngu-Emily Mgidi

Imindeni efisa ukushisa izihlobo zayo eKapa kuzomele ikujwayele ukulinda kuze kube inyanga ngaphambi kokuba bakwazi ukuthola umlotha wezihlobo zabo.

Ukushiswa kwezidumbu kuyabambezeleka njengoba izidumbu zinqwabelana kuze kube amasonto amathathu kanti lokho kudala izinkinga eziningi kulabo abasuke belinde izihlobo zabo. Kulindeleke ukuthi kube nokubambezeleka kakhulu maphakathi nobusika.

Kodwa akekho osacacisile ukuthi iyini imbangela yalokhu kubambezeleka. Nezikhulu zikahulumeni aziphumeli obala ukuthi ubani okumele asolwe ngalesi simo.

Kubukeka sengathi imbangela yenkinga yokushiswa kwezidumbu ukuthi zonke izindawo ezinhlanu okushiswa kuzo izidumbu eKapa azisebenzi ngokugcwele futhi lokhu kwenezelwa nawukuthi kuhlale kushona abantu abaningi ngobusika. “Ezinye zisebenza mhlawumbe u-30% kuphela,” umngcwabi etshela i-Scrolla.Africa.

I-Funeral Industry Reformed Association (Fira) ithi bathole izikhalazo ezihlanganisa izithombe ezinyantisayo nezithombe zendawo yokushiswa kwabantu engasebenzi.

Kuphinde kube nezinsolo zokuthi izilwane zishiswa endaweni eyodwa futhi ziphinde zihlale endaweni eyodwa nezidumbu zabantu.

UDuduzile Ngwenya, ongumnikazi weSikhona Funerals uthe banezinkinga ngezindawo zokushiswa kwabantu ngakhoimindeni akumele ibasole.

Uthe kwesinye isikhathi bayaphoqeleka ukuthi batshele imindeni ukuthi ibuye izolanda umlotha wezihlobo ngemuva kokulinda amasonto amabili kuya kwamathathu.

“Silahlekelwa amakhasimende ngoba ezitshela ukuthi yithina esingakwazi ukusebenza, sidinga imithetho elawula imboni yabangcwabi ngoba abantu benza umathanda,” kusho uDudizile.

I-Scrolla Africa ikhulume noLuleka Mdanyane (55) othe ugcine ewutholile umlotha wendodakazi yakhe ngemuva kokulinda inyanga yonke.

“Ngiyaqonda ukuthi bekumele ngilinde isikhathi eside kangakanani. Bengilimele kakhulu.”

Uthe akanandaba nezinkinga zezindawo zokushiswa kabantu wathi izinkinga kumele kubhekwane nazo ngaphandle kokuphazamisa imindeni.

“Angiqondi ukuthi izidumbu zinqwabelana kanjani,” kusho uMdanyane.

Owayesebenza endaweni yokushiswa kwezidumbu uPeter Diek uthe ukusebenza kuleya ndawo kuyinselela enkulu. Eminyakeni engu-25 esebenza kumasingcwabisane njengamanje ubona okubi kakhulu.

“Uma abasebenzi benengcindezi kuningi okungahambi kahle futhi akekho oqapha lezo zinkinga.”

Ngesikhathu ebuzwa ukuthi wake wazibona yini izinja endaweni yokushisa izidumbu uthe, yebo.

“Njengoba ngishilo, sengikubonile okubi kakhulu. Ngiyethemba ukuthi iziphathimandla zizohlangana ukuze zibhekane nalezi zinkinga.”

Umsunguli noSihlalo we-Fira, uJohan Rousseau uthe sebekhulume noMasipala waseKapa kanye noMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho kodwa abezwanga lutho.

“Siyazi ngabantu abathathu abebefake izicelo zokushiselwa izihlobo banqatshelwa phambilini futhi sifuna incazelo nezizathu zalezo zinqumo,” kusho uRousseau.

Abakhulumele idolobha kanye noMnyango wezempilo kuzwelonke abakayiphenduli imibuzo ethile esiyithumele.

Esithombeni esingenhla: Ziyanda izinkinga zokushiswa kwezidumbu eKapa.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva