Izingxabano ngaphambi kwengqungquthela yokukhetha ubuholi

Kholofelo Mabitsela

Ngosuku olwandulela ingqungquthela yeshumi yokukhetha ubuholi be-ANC e-Limpopo, izingxabano ezisuswe ngamalungu amagatsha ahlukene azikaxazululeki.

Amanye alawo magatsha athathelwe izinyathelo zomthetho.

Incwadi ebhalelwe izikhulu ze-ANC, ebonwe i-Scrolla.Africa, ikhombisa uqhekeko oluhlezi lubakhona ngaphambi kwengqungquthela okuhlelwe ukuthi iqale ngoLwesihlanu e-The Ranch Hotel and Conference Centre, ngaphandle nje kwase-Polokwane.

Emaphepheni abammeli bakaGwebu abayalelwe ukuthi bawadlulisele kubaphathi be-ANC kuzwelonke, inkampani yabammeli igqamisa “izingxabano maqondana nengqungquthela yesishiyagalolunye ye-ANC yesifunda iPeter Mokaba  eyayingomhlaka-22 kuya kumhlaka-23 kuZibandlela nyakenye”.

Encwadini abammeli bathi izikhulu zehhovisi likazwelonke azikayiphenduli le ncwadi, okushiya amakhasimende abo nemibuzo yokuthi ngabe sikhona yini isifiso sokuxazulula izingxabano.

“….amakhasimende ethu asitshele ukuthi ayazi nokuthi kwisigceme sokuqala, esesibili, sika-11 kanye nesika-12 esifundeni sase-Momolele; kwisigceme sesithathu, sika-12, sika-17, sika-24, sika-26, sika-37 kanye nesika-40 esifundeni sase-Polokwane kanjalo nakwisigceme sesihlanu, esesithupha, sika-16 kanye nesika-19 esifundeni sase-Blouberg nazo zizoxoxisana neKomidi eliPhezulu likaZwelonke mayelana nemibango yasePeter Mokaba ngaphambi kwencwadi yethu yangomhlaka-25 kuNdasa kulo nyaka, nazo azizange ziphendulwe,” kwengeza le ncwadi.

UNobhala wesifundazwe uSoviet Lekganyane uthe uyazi ukuthi iKomidi leSinqumo likaZwelonke leqembu lixazulule okungenani izingxabano ezingu-30 e-Limpopo kuphela ngesonto eledlule.

Wengeze ngokuthi iKomidi eliPhezulu leSifundazwe lizohlangana ngoLwesibili, ukuzokwethula umbiko mayelana nesimo sokulungiselela ingqungquthela ezayo.

“Kumele siqinisekise ukuthi zonke izingxabano sezixazululiwe ngaphambi kwengqungquthela, ukugwema isimo lapho izingxabano eziqubuka khona ngesikhathi sengqungquthela,”  kusho uLekganyane.

Le ngqungquthela ihlelelwe ukuthi iqale mhla zintathu kuya kumhla zinhlanu kuNhlangulana.

I-Gwebu Attorneys ithe amakhasimende ayo ayakwamukela ukuthi ukwehluleka noma ukwenqaba kwe-Provincial Dispute Resolution Committee (i-PDC) ukubhekana nezikhalazo zabo kusho ukuchithwa kwesikhalazo sabo.

“Ngakho-ke, amakhasimende ethu asesebenzise yonke imigudu yokuxazulula yangaphakathi njengoba zivezwe kwiZiqondiso zeNkomfa Yegatsha yeSifunda kanye neyeSifundazwe eyamukelwa yiKomidi eliPhezulu likaZwelonke ngoZibandlela ngo-2019 futhi ngalokhu afaka izikhalo zawo njengoba zifakwe ku-PDC ukuze zicutshungulwe yi-NDRC,” kuqhuba. incwadi.

UStanley Mathabatha ungusihlalo wamanje futhi ufuna ukuqhubeka nesikhundla ihlandla lesithathu, kanti uDickson Masemola oke waba yiphini likasihlalo, ufuna ukuthi abuyele kwabahlanu abaphezulu.

Izihloko zakamuva