Izinguquko ezingezinhle kulabo abasebenzisa u-Twitter

Lubhalwe nguQueenEsther Iroanusi

Ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokuqeda ukuthenga u-Twitter ngo-$44 billion u-Elon Musk usebheka ezinye izindlela azokwenza ngazo imali.

Kuleli sonto kuvele imibiko yokuthi umuntu ocebe kunabo bonke emhlabeni ubehlela ukukhuphula uku-subscribe kwi-Twitter okungu- $ 4,99 okubizwa nge-Twitter Blue kube ngu- $ 19,99 ngenyanga. 

Abantu abasebenzisa u-twitter kubikwa ukuthi sebezonikezwa izinsuku ezingu-90 zoku-subscribe ngokukhokha inani elisha noma balahlekelwe ama-akhawunti abo aku-twitter.

Ngokusobala uMusk ufuna uku-subscribe kukhuphuke ukuze kuthathwe ingxenye yemali engenayo yebhizinisi ngokusho kwe-The Verge.

Abantu bawujabulele lo mbono wokusebenzisa u-$20 ngenyanga ukuze ukwazi ukusebenzisa i-akhawunti yakho ku-twitter. 

Kodwa kubukeka sengathi umbono wakhe uzobalekisa abantu abaningi.

Abakhangisi abaningi abavelele benkundla nabaphathi bayo balungiselela ukushiya leli khasi ngokusho kwe-New York Times.

Umphathi omusha usethathe isinqumo sokukhuphula imali yomuntu ngamunye ngoku-subscribe, kodwa engazange axoxisane nabantu ngalokhu. Ngesikhathi umbhali uStephen King ebhala ku-Twitter ukuthi uzophuma maduze ku-twitter ukuze angayikhiphi imali, uMusk uphendule wathi kunganjani nikhokhe u-$ 8?”

NgoLwesibili uqinisekise ukuthi abantu bazoqala ukukhokha imali engu-$8 njalo ngenyanga ukuze bakwazi ukusebenzisa u-twitter.

Abazokhokha bazokwazi ukuthumela imiyalezo, ukusesha, ukuthumela ividiyo ende baphinde bakwazi ukufaka izikhangiso eziningi.”

Uhlelo olusha ludale impikiswano. Abantu abaningi baphikisana ngokuthi ibheji elitholwayo  lingenza abantu bayishiye lenkundla yezokuxhumana ngenxa yenani elikhushuliwe.

Abanye bathi lokhu kuphambene nemibono eminingi kanti uMusk ubelokhu ekhala ngakho njengoba noma ngubani ozokhokha angakwazi ukusebenzisa i-akhawunti ukusabalalisa izindaba ezingamanga. Le nkundla yezokuxhumana ebithembeke kangaka manje isizogcwala abantu abafuna ukugcwalisa izindaba ezingamanga.

Ngenkathi uMusk ethula ukuthatha kwakhe i-Twitter ngoMbasa, iningi lakubona njengokumelana nemithetho. 

Manje ukusetshenziswa kwegama elilulazayo eliqala ngo-N kwenyuke ngaphezu kuka-500% kusukela ekuthatheni kwakhe njengoba ezama ukuvikela le nkundla.

Izihloko zakamuva