Izingane zaseNingizimu Afrika eziyi-2 000 zizongena esigabeni sokugoma ngomuthi wase-China

Arthur Greene

Intsha nezingane zaseNingizimu Afrika eziyi-2 000 ezineminyaka ephakathi kwezinyanga eziyisithupha neminyaka eyi-17 zizothola umuthi wokugomela i-Covid-19.

Kusukela ngoLwesihlanu, intsha izothola umuthi wokugoma owenziwe ngamaShayina owenziwe nge-Sinovac njengengxenye yokuhlolwa kwayo kwesigaba sesithathu.

Ingane yokuqala izogonywa e-MeCRU Clinical Research Unit ezinze e-Sefako Makgatho Health Sciences University ePitoli.

Lesi sigaba siphasiswe ngumlawuli wezidakamizwa waseNingizimu Afrika i-SAHPRA, kanye ne-World Health Organisation.

Ngaphandle kweziyi-2 000 eziseNingizimu Afrika, ezinye izingane eziqhamuka e-Kenya, e-Chile, e-Philippines nase-Malaysia ezibambe iqhaza kulolu cwaningo lomhlaba wonke ziyi-12,000.

“Inhloso enkulu yalolu cwaningo ukuhlola ukusebenza kwemithamo emibili ye-CoronaVac uma kuqhathaniswa nokuthelelana okuqinisekisiwe kwe-Covid-19 ezinganeni nasentsheni,” kusho i-Sinovac esitatimendeni ngokuhlanganyela nomlingani wendawo i-Numolux ngoLwesine.

“Ukusebenza kahle kuzobuye kuhlolwe uma kuqhathaniswa nokulaliswa esibhedlela kanye ne-Covid-19 enamandla”.

Umthombo wesithombe: @SkyNews

Izihloko zakamuva