Izinga eliphezulu lobugebengu lijezisa abafuna umsebenzi

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Izinga eliphezulu lobugebengu e-Philippi Browns Farm eKapa linomthelela omubi emathubeni omsebenzi kubantu bakule ndawo.

Le ndawo inedumela elibi lobugebengu futhi kuthiwa izinkampani ziyabachitha abantu abafuna umsebenzi uma zizwa ukuthi bahlala e-Philippi.

USongeziwe Mvangwana (30) uthe yize eneziqu ezifanele zokusebenza endaweni yokudlela usenqatshwe amahlandla amathathu ngenxa yendawo ahlala kuyo.

“Ngafaka isicelo somsebenzi futhi umphathi wakhuluma iqiniso wathi ngineziqu ezifanele ukusebenza enkampanini yakhe kodwa wahluleka ukungiqasha ngenxa yendawo engihlala kuyo,” kusho uMvangwana.

UMvangwana uthe nezinkampani zokuthutha zenqabile ukumlanda ziphinde zimbuyise ngenxa yobugebengu obukhona endaweni.

“Ngeke sibasole,” esho.

“Sibona izimoto zezinkampani nezizimele zidunwa nsuku zonke endaweni yethu. Sekuyisikhathi sokuthi siwumphakathi sisukume silwe nobugebengu.”

UThandiwe Ngandla (28) naye uthe waphuthelwa umsebenzi ngoba ehlala e-Philippi.

Abazali abaziyo ukuthi izingane zabo ziyizigebengu kumele baphumele obala,” kusho uNgandla.

“Ngeke siphuthelwe amathuba omsebenzi ngenxa yezingane zabo.”

Izakhamizi zase-Philippi Browns Farm bezivame ukuzithathela umthetho ngezandla kodwa manje ubugebengu sebudlondlobele ngendlela engalawuleki.

“Izigebengu azisayesabi indawo yethu ngoba umphakathi usuyekile ukuzijezisa,” kusho esinye isakhamuzi.

Usihlalo we-Community Policing Forum e-Sector, 4 u-Anele Madondile ukuqinisekisile ukuthi izinga lobugebengu likhula mihla namalanga.

“Ubugebengu obuningi benziwa phambi kwezakhamizi kodwa abantu abangeneleli ngoba basabela izimpilo zabo,” kusho uMadondile.

“Kumele sisebenzisane namaphoyisa ukuze sikwazi ukulwa nalesi sihlava. Amalungu omphakathi kumele adlale indima yawo ngokubika ubugebengu. Senza konke okusemandleni ukusiza abakwa-SAPS.”

Esithombeni esingenhla: Izakhamizi zase-Philippi Browns Farm zizwa isisindo sobugebengu njengoba zifuna umsebenzi.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva