Izinduna ziyayingabaza eyokuthi zizokhokhelwa 

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Induna yaseNkandla, enyakatho yeKwaZulu-Natal ayisenalo ithemba lokuthi uhulumeni uzosifeza isithembiso sakhe sokuthi zonke izinduna zizowuthola umholo wazo.

Izinduna zisebenzisana kakhulu nemiphakathi yasemakhaya ekubhekeleleni izindaba zazo zemihla ngemihla egameni lamakhosi. Zingamela amacala emiphakathi, zabe umhlaba ziphinde zibhekelele nentuthuko yomphakathi.

Bakweletwa imali engaphezu kwesigidigidi samarandi.

Kodwa-ke, ngesikhathi uNdunankulu waKwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube ememezela ngoLwesine ntambama ukuthi uhulumeni wakhe usenqume ukukhokhela izinduna umholo, le mali ibuyekezwe yasuka ku-R1.6 billion yehle yafinyelela ku-R600 million.

Sekunesikhathi kunempi esithathe cishe iminyaka eyishumi selokhu lowo owayenguMengameli wezwe uJacob Zuma akhipha kwiphephandaba ukuthi kukhokhelwe izinduna ezingaphezu kuka-2 000 KwaZulu-Natal ngo-2014.

Lesi simemezelo siza ngemuva kokuthi i-ANC KwaZulu-Natal ivumelene emhlanganweni wayo kuleli sonto ukuthi izinduna kumele zithole umholo wazo ngaphandle kokubambezeleka.

“Singabika ukuthi sibe nomhlangano oncomekayo nabaholi bomdabu lapho esixoxe khona ngezinto ezimbili ezibalulekile njengokubulawa kwabaholi bomdabu kanye nokukhokhelwa kwezinduna.

“Sivumelene ngokuthi njengohulumeni oholwa i-ANC sizoyikhokha yonke imali ekweletwa izinduna,” kusho uMaDube Ncube.

Induna uSizakele Nhlebela uthe mancane amathemba okuthi sizofezeka isithembiso.

“Sesiside isikhathi sikulwela lokhu futhi bekusobala ukuthi abazimisele ukusikhokhela. Ezinye izinduna sezadlula emhlabeni ezazilwela le mali.

“Kubuhlungu ngoba osopolitiki babukeka bengasithatheli phezulu ekubeni ngesikhathi sokhetho bayaguqa bacele amavoti emphakathini,” kusho uNhlebela.

UDube-Ncube uthe uNgqongqoshe wezeziMali KwaZulu-Natal uPeggy Nkonyeni uzocacisa ngalolu daba ngesonto elizayo uma ethula inkulumo yakhe yesabelomali.

Ukukhokhelwa kwezinduna kuphinde kwadala impi yezepolitiki KwaZulu-Natal phakathi kwe-IFP, i-ANC ne-DA.

Ngo-2016, owayengumholi we-DA KwaZulu-Natal uMnu Zwakele Mncwango wadalula ukuthi kwadingeka ukuthi uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu ufune imali eMnyangweni wezeMfundo naseMnyangweni wezokuHlaliswa kwaBantu ukuze ukhokhele izinduna ngemuva kokuthi uMnyango wezeziMali kaZwelonke wehluleke ukukhipha imiholo yezinduna kwisabelomali.

Esithombeni esingenhla: UNdunankulu waKwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube

Umthombo wesithombe: ANC

Izihloko zakamuva