Izindlu zangasese zomgodi e-Limpopo zivinjelwe ngemuva kokuthi umndeni kaMichael Komape unqobe impi yomthetho yeminyaka eyisikhombisa

Kamogelo Muvhenzhe

Umndeni kaMichael Komape owayeneminyaka emihlanu – owaminza endlini yangasese yomgodi esikoleni sakhe e-Moltjie Chebeng e-Limpopo – unqobe empini yawo yokulwa nomnyango wezemfundo ukuze unikeze izikole zalesi sifunda izindlu zangasese eziphephile futhi ezihloniphekile.

INkantolo eNkulu yase-Limpopo e-Polokwane ikhiphe isinqumo esibavunayo ngoLwesihlanu futhi yayalela uMnyango wezeMfundo e-Limpopo ukuthi uziqede nya izindlu zangasese zomgodi ezikoleni.

Zingaphezu kweziyi-1 400 izikole ezifundazweni eziyisishiyagalolunye ezisasebenzisa izindlu zangasese zomgodi.

Inkantolo iyalele umbuso ukuthi uhlinzeke ngohlu lwazo zonke izikole ezinezindlu zangasese zomgodi zingakapheli izinsuku ezingama-90, kanye nezinhlelo zokuziqeda.

Iqembu elibhekele ezomthetho i-Section 27, ebelisekela umndeni ngokomthetho selokhu uMichael ashona eminyakeni eyisikhombisa edlule, lafaka umnyango wezemfundo enkantolo ukuze liqhubeke nomzabalazo wezindlu zangasese ezihlanzekile, futhi ezinhle e-Limpopo.

Iminyango yezemfundo esifundazweni nakuzwelonke iveze ukuthi zonke izikole zase-Limpopo zizoba nezindlu zangasese ezishaywayo ngonyaka wezi-2028 kuya kowezi-2030.

Ubaba kaMichael, uJames Komape, obehambela wonke amacala asenkantolo nonkosikazi wakhe, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi bajabule ngalesi sinqumo ngoba kusho ukuthi abekho abafundi abazoshonela esikoleni njengoMichael.

“Siyashaqisa isibalo sezikole ezisasebenzisa izindlu zangasese zemigodi esifundazweni, futhi uma kufanele kuyiwe ienkantolo ukuphoqa umnyango ukuthi uziqede, makube njalo,” kusho uKomape.

I-Section 27 isamukele lesi sinqumo futhi esitatimendeni ithe lokhu kungukuqinisekiswa kwamalungelo abafundi base-Limpopo okuthola izindlu zangasese zemigodi eziphephile nezinesizotha.

Ngowezi-2019 iNkantolo Ephakeme Yokudlulisa Amacala yanikeza umndeni kaMichael imali engaphezu kwesigidi esisodwa samarandi yomonakalo.

INkantolo eNkulu yase-Limpopo phambilini yasichitha isicelo salo mndeni ngenxa yosizi nokuhlukumezeka emoyeni kwalo mndeni.

Izihloko zakamuva