Izindlovu ezincane zisola uCogta ngokufaka olwedada komasipala

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

I-IFP Youth Brigade evutha ingabaselwe isiphinde yenza omunye umbhikisho ehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe esikhathini esingaphansi kwamasonto amabili.

Izindlovu ezincane zithi i-ANC isebenzisa uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu (Cogta) njengesikhali sokuphazamisa omasipala abaholwa i-IFP.

U-Cogta usungenelele izikhawana komasipala abaphethwe i-IFP KwaZulu-Natal ngenhloso yokubiza imihlangano yomkhandlu.

Kodwa-ke, le mihlangano ivamise ukuholela ekutheni kube namavoti okungabethembi ubuholi bezimeya ze-IFP. Lokhu kwenza ukuthi i-ANC, i-EFF, i-NFP kanye ne-ABC bathathe izintambo.

USihlalo kazwelonke we-IFP Youth Brigade, uSanele Zondo usole i-ANC ngokuzama ukuthola amandla ngokukhohlakala.

Uphiko lwentsha lwe-IFP lubambe umbhikisho ehhovisi likaNdunankulu waKwaZulu-Natal uNomsa MaDube Ncube ngoLwesihlanu licela ukuthi angenelele kulokhu abakubona kuwumkhuba omusha okhathazayo.

Izibonelo zokungenelela kwa-Cogta okunonyawo lwedada kubalwa nakwaNongoma lapho u-Cogta ezame kwanhlanga zimuka nomoya ukunxenxa umasipala ukuthi ubambe umhlangano womkhandlu ukuze kudingidwe ngevoti lokungabethembi ubuholi bemeya ye-IFP.

EMvoti, uCogta ubize amakhansela ukuzodingida umhlangano womkhandlu ongaholela ekutheni kukhishwe iMeya ye-IFP.

Ukungenelela okufanayo kwenzekile nakumasipala waseMtubatuba nowase-Danhouser lapho baphumelela khona ukukhipha usomlomo we-IFP esikhundleni. 

Uphiko lwentsha lwe-ANC lukuchithile okushiwo uphiko lwentsha lwe-IFP lathi uCogta yenza umsebenzi wawo ngokungachemi.

Kodwa-ke, uphiko lwentsha lwe-IFP lukholelwa ekutheni uCogta usiphenduke isikhali se-ANC KwaZulu-Natal nokuyinto eholele ekutheni komasipala abaningi kube nokungazinzi.

Esithombeni esingenhla: Uphiko lwentsha lwe-IFP Youth Brigade oluthi uCogta usiphenduke isikhali se-ANC KwaZulu-Natal 

Umthombo wesithombe: Celani Sikhakhane

Izihloko zakamuva