Izindaba ezimnandi zamagorila ase-Afrika kanye nobhejane

Arthur Greene

Ngowezi-2020, inani lamagorila abezalwa beliphindeka kathathu, futhi bekungekho ngisho nowodwa ubhejane owazingelwa ngokungemthetho e-Kenya… mhlawumbe impilo isiba ngcono kwizilwane ezisengozini e-Afrika?

Amagorila asezintabeni angenye yezihlobo eziseduze zabantu embusweni wezilwane, kodwa ubuntu abubenzelanga lutho.

Ukuba sengozini enkulu, ukugawulwa kwamahlathi kanye nokuzingelwa ngokungemthetho, phakathi kwezinye izinto, kunciphise inani lezilwane zaba izi-1 000 kuphela ezasala emahlathini ase-Central Africa.

Kodwa-ke, i-Gorilla Organisation ibike ukuthi inani lamagorila asezintabeni e-Rwanda nase-Uganda liphindwe kathathu ngowezi-2020!

Yize ubukhona bazo busengcupheni, amanani abo ayakhuphuka – aletha ithemba ngekusasa lalezi zilwane ezincelisayo.

Sezizonke, kwazalwa izingane eziyi-11, okubeka ngokusobala ukuthi zisongelwa kanjani.

Yize kungakabikho noyedwa kwabayi-11 osekuqanjwe igama lakhe ngabalondolozi bemvelo, izingane ezisanda kuzalwa zihlanganisa usana lukaNshuti oneminyaka eyi-16, ohlala e-Mgahinga National Park eningizimu nentshonalanga ye-Uganda.

Khonamanjalo, uKibande owesifazane omdala eqenjini lase-Rushegura, ubelethe ingane yakhe yesihlanu.

Kokunye, obhejane, esinye sezilwane ezihlaba umxhwele kakhulu e-Afrika, nabo babenonyaka omuhle.

I-AllAfrica ibike ukuthi ngokokuqala ngqa eminyakeni engama-21, abekho obhejane ababulawa abazingeli abangekho emthethweni eziqiwini zikazwelonke zase-Kenya kuwo wonke unyaka wezi-2020.

Ukugcina lezi zilwane ziphephile, abaqaphi abanomsebenzi wokuzivikela bathuthelwa ezindlini zamakhonteyina angomahamba nendlwana, ukuze bakwazi ukuzibheka amahora angama-24 ngosuku.

Ngaphandle kwalokhu, abaqaphi abangamaqhawe bakhuphula inani labo lokuqapha baqhubeka nokususa izingibe ezenzelwe ukubamba izilwane.

Umthombo wesithombe: @hallaboutafrica

Izihloko zakamuva