Izimpawu zempilo endaweni engalindelekile

I-Venus inkanyezi ekhanya emahoreni okuqala asekuseni ngaphambi kokuthi kuphume ilanga. Kodwa kahle kahle iyipulanethi- ingeyesibili eseduze nelanga.

Manje ososayensi benze isiphetho sokuthi ikhona impilo kule pulanethi.

Onolwazi lokucwaninga nokubukisisa izinto wase-Hawaii eMelika uthole umoya kwi-Venus ongakhandwa kuphela izinto eziphilayo noma ezifile.

Into okuthiwa yi-phosphine, ichazwe ngomunye wososayensi uDkt. uJessica Demsey, “njengomsuka womsuzo wezinambuzane”.

Kuyamangaza kancane lokhu ngoba ososayensi kade bebheka ukuthi engabe impilo ikhona yini kwenye ipulanethi, i-Mars.

Izihloko zakamuva