Izimbizo ziletha uguquko emphakathini: Ramaphosa

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UMengameli uCyril Ramaphosa uthi izimbizo nokuqashwa kwabantu abanamakhono afanele komasipala yikho okuzophucula intuthuko eyiswa emphakathini. 

Ukusho lokhu izolo ngoLwesine ngesikhathi ethula inkulumo yakhe yeSizwe eKapa nobekungeyokugcina ngaphambi kokuguqa kwephalamende lesithupha njengoba kubhekwe okhethweni. 

Uthe izimbizo sezisize kakhulu ekutheni uHulumeni axhumane kangcono nabantu ukuze athole izikhalo zabo.

“Uhlelo lokuya kubantu ngezimbizo lungolunye olusebenzayo ukuletha uhulumeni kubantu ngqo. Okunye ukuqinisekisa ukuthi kuqashwa abantu abayaziyo imisebenzi kuyasiza ukubhekana nezinkinga zomphakathi komasipala,” kusho uRamaphosa. Ukusho lokhu nje imibhikisho idlangile ezweni ngenxa yemiphakathi engagculisekile ngentuthuko.

Kwezinye izindawo kukhalwa ngamanzi nogesi okuthiwa kuvele kuphele inyanga yonke kungabonwa.

Izimbizo nazo sezike zasusa umsindo KwaZulu-Natal lapho kwabanye omasipala uhulumeni ububhekana ngeziqu zamehlo kubangwa ukuthi abaholi basuke bezokhankasa besebenzisa izinsiza zeMinyango kahulumeni. 

EMngeni kwashuba isimo nyakenye ngesikhathi imeya uChris Pappas itholana phezulu noNdunankulu uNomsa MaDube kubangwa imbizo eyayizoba seMpophomeni.

Izihloko zakamuva