Izikole zeziphila nokukhubazeka zicela umnyango uhlinzeke ngezihlalo ezinamasondo

Nyambeni Mandiwana

Kwizinkulungwane zabantu eNingizimu Afrika, isihlalo esinamasondo siwusizo kakhulu kubantu abaphila nokukhubazeka, ikakhulukazi kubafundi abangu-170 abafunda e-Letaba Special School.

Isikole sasesigcemeni sase-Mopani e-Tzaneen okwamanje asinazo izihlalo ezinamasondo ezanele abafundi abazidingayo.

Lesi sikole asinaye udokotela oxilonga abafundi notholakala ngokushesha uma kunesidingo kanti futhi isikole sidinga izicathulo ezikhethekile ezanele. 

UMasechaba Ngobeni wase-Tzaneen uthe kuyadabukisa ukubona ingane yakhe ekhubazekile iboshwe ngamashidi ombhede  esihlalweni esinamasondo.

“Laba abafundi abangakwazi ukuzikhulumela, ngakho-ke kumele sibakhulumele. UMnyango wezeMfundo e-Limpopo kumele uqaphe izimo zezikole zabaphila nokukhubazeka esifundazweni,” kusho umzali okhathazekile.

Ilungu le-SGB e-Letaba Special School, uMnu uJonas Mathebula, uthe izinto ziyabheda ngenxa yobudedengu boMnyango wezeMfundo esifundazweni.

UMathebula uthe izinkinga kulesi sikole bezilokhu ziqhubeka kusukela ngonyaka ka-2018.

Okhulumela i-DA esifundazweni ngezinga lempilo yabesifazane, izingane kanye nabaphila nokukhubazeka, uKatlego Suzan Phala, uthe uMnyango ukhathazekile ngokuthi uMnyango wezemfundo uyabaziba abantu abaphila nokukhubazeka e-Limpopo.

UPhala uthi uMnyango awubasekeli ngokwanele abafundi abaphila nezinkinga zokuhamba.

Uthe ukungabi khona kwezihlalo ezinamasondo eziphephile nezinethezekile kuzophazamisa amakhono abo okufunda. Lokhu kuzogcina kulimaze amathuba abo omsebenzi, nabafundi bagcine bephila ngenhlupheko. 

“Izingane ezikhubazekile zisengcupheni kakhulu futhi zivame ukuvinjelwa amalungelo azo okuthola imfundo esezingeni eliphezulu, usizo lwezenhlalakahle kanye nezinsizakalo zezempilo, okuhlanganisa nokwelashwa,” kusho uPhala.

“Sicela uNdunankulu uStanley Mathabatha ukuthi ahlole ukushoda kwezihlalo ezinamasondo ezisebenzayo ezikoleni zethu zabafundi abaphila nokukhubazeka esifundazweni,” kusho uPhala.

Uphinde wanxusa uNdunankulu uMathabatha ukuba akhiphe umyalelo kuNgqongqoshe wezeMfundo uPolly Boshielo ukuthi alungise lokhu okushodayo.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo e-Limpopo, uTidimalo Chuene, uthe uMnyango uyabheka ukuthi zikhona yini izinto zokufunda nokufundisa ezanele, izinsiza kanye nengqalasizinda ezitholakala ezikoleni zabafundi abaphila nokukhubazeka.

Izihloko zakamuva