Izikhulu zikamasipala zisolwa ngokuba ngogombela kwesabo

Celani Sikhakhane

Sekuvele izinsolo zokuthi abefihliwe amaloli amanzi kaMasipala wasoThukela kusuke ngo-2017, obekwenza abantu bangabi nawo amanzi.

Lokhu kuvezwe nguSihlalo weKomidi laManzi kumasipala uMthokozisi Khoza ngoLwesithathu.

Amaloli abefihlwe yizikhulu zikamasipala ukuze kuvunyelwe izinkampani ezizimele ukuthi zithathe izintambo bese kusizakala abasebenzi namakhansela.

UKhoza utshele i-Scrolla.Africa ukuthi uke waya endaweni okusebenzelwa kuyo lapho okugcinwe khona amanye amaloli.

“Ngokwabaphathi bendawo yokusebenza, amaloli alethwa ukuze alungiswe kanti kuze kube manje awakaze akhokhelwe, njengabaphathi abasha sizama ngazo zonke izindlela ukuxazulula izinkinga zamanzi esifundeni,” kusho uKhoza.

Uthe yilesi sizathu esibenze ukuthi baqale ukufuna impahla kamasipala.

Kuthiwa uMasipala wesifunda uthenge amaloli angu-32 azosabalalisa amanzi kodwa kusasetshenziswe angu-15 kuphela.

Amanye esetshenzisiwe anikezwa abahlinzeki bezinsiza ngethenda ebiza imali engu-R140,000 ngenyanga iloli ngalinye.

Ngenyanga edlule kuvele ukuthi kucekelwe phansi ingqalasizinda yamanzi yizikhulu okuthiwa bezihlomula ngamathenda okufakela amanzi.

Izihloko zakamuva