Izikhulu eziphezulu zeSafa ziphambane ngemibono kuma-imeyili

Lubhalwe nguRazeen Gutta

Umqondisi wezobuchwepheshe we-South African Football Association uWalter Steenbok kanye nelungu lesigungu esiphezulu kuzwelonke uDavid Molwantwa kubikwa ukuthi babe nokushayisana kwemibono okushubile nge-imeyili.

Ngokombiko we-City Press, uMolwantwa obehola ithimba le-Safa ku-Afcon uqale wagxeka uSteenbok ngokungamniki isikhathi esanele sokuya emhlanganweni.

“Ngisibonile isimemo esifushane somhlangano wekomiti lezobuchwepheshe. Kodwa-ke, umuntu kufanele azwakalise ukukhathazeka okukhulu mayelana nokuthi leli komiti liqhutshwa kanjani,” kubhala uMolwantwa ephendula isimemo somhlangano esivela kumsizi kaSteenbok.

Umhlangano okukhulunywa ngawo bekumele ube ngemuva kwezinsuku ezimbili kuthunyelwe i-imeyili.

Eziphendulela uSteenbok uthe amazwi kaMolwantwa “anobulima nendelelo” nokuthi usebenzise leli thuba ukukhombisa “inzondo” kuye.

“Sawubona David, ngiphawule izinkulumo zakho eziwubuphukuphuku ngami eseziqhubeke isikhathi eside. Ngokwerekhodi, lokhu kufanele kuqashelwe: Umsizi wami ubekumema emhlanganweni, uyisithunywa,” kubhala uSteenbok.

“Awukwazanga ukulinda ukukhombisa isimilo nenzondo yakho kimi. Okokugcina, angiyena umngani wakho futhi kufanele ufunde ukuhlonipha abanye abantu.

“Lo mhlangano ubizwe usihlalo wekomiti, (ngakho ukungihlasela kwenu kuwubuwula nokungahloniphi). Njengelungu laleli komiti kumele uthumele ukuphawula kwakho noma ukunengeka kwakho ngokubhala futhi kumuntu ofanele esikhundleni sokudalula izinga lakho eliphansi emphakathini.

“Uyashesha ukukhomba ukudelela kwami ngaphambi kokukhuluma nami noma usihlalo wakho. Ubani-ke odelelayo?

“Uma ufuna ukuphatha izindaba zomnyango wezobuchwepheshe, kufanele ukuveze lokho, ngaphandle kokuthi udelele.”

Umbiko wengeze ngokuthi lokhu kujikijelana ngamagama kuqhubekile kanti uMolwantwa unikeze uSteenbok amahora angu-12 ukuba ahoxise amagama akhe esidlangalaleni “inhlamba nokwehlisa isithunzi sakhe” noma abhekane nengalo yomthetho.

Kubo bobabili akekho ophawulile ngombiko okwamanje.

Esithombeni esingenhla: UWalter Steenbok.

Umthombo wesithombe: @safa_net

Izihloko zakamuva