Izikhulu ezintathu zikamasipala wesifunda sase-West Rand zibhekene nengalo yomthetho ngokuphangwa i-VBS

Dylan Bettencourt

UMoroashike Mokoena, uRomeo Mohaudi kanye noMzwandile Mkhize bonke bavele eNkantolo yekhethelo yamaCala okuHweba ePitoli bebhekene namacala angama-20 enkohlakalo mayelana nehlazo le-VBS.

Laba abathathu ababengabaphathi abaphezulu abavela kuMasipala wesiFunda sase-West Rand e-Gauteng baboshwe ngoMsombuluko ekuseni ngabaphenyi boKlebe Abakhulu Bezenkohlakalo ezindaweni ezahlukene e-Gauteng.

Isixakaxaka se-VBS Mutual Bank siholele ekuphenyweni kwenkohlakalo ebandakanya omasipala abaningana abafake imali engekho emthethweni ebhange.

Lezi zimali zatshalwa ngokwephulwa komthetho kanye nemithetho yezezimali kamasipala.

UMasipala wase-West Rand utshale imali ecishe ibe yizigidi ezingama-R400 kuleli bhange, ikakhulukazi itshalwe yilaba basolwa abathathu ababoshiwe. Lokhu kutshalwa kwemali kwavumela abasolwa ukuthi bathole imihlomulo efana nemali yezimoto, ama-mortgage bond kanye nezinye izindlela zokukhokha.

Abasolwa badedelwe ngebheyili yemali eyizi-R50,000 umuntu emunye icala lahlehliselwa kuMfumfu.

Lowo owayeyisikhulu esiphezulu sezimali kuMasipala wase-Merafong City uMatthys Wienekus naye uvele enkantolo efanayo ngoLwesibili ngeqhaza lakhe asolwa ngalo lenkohlakalo e-VBS.

I-VBS ingene ezindabeni ngowezi-2018 lapho i-mutual bank ihluleka ukukhokhela isikweletu semali eyizigidi eziyi-R2.2 sabakhokhi bentela kanye nezakhamizi ezejwayelekile ezazitshale imali yazo ebhange.

Umthombo wesithombe: @eNCA

Izihloko zakamuva