Izikhukhula zakamuva zivusa izibazi kwabaseKZN

Lubhalwe nguLungani Zungu

Izigigaba ezenzeka zezikhukhula zangoMbasa sezibuye ngokugcwele kulabo abakhahlenyezwa izikhukhula abasagcinwe ezikhungweni zokukhosela ngenxa yemvula enamandla ehlasele ezindaweni eziningi KwaZulu-Natal.

  • Babalelwa ku-50 abantu ebahlaliswe endaweni yokukhosela eNdwedwe enyakatho yeTheku izinyanga ezingaphezu kweziyisishiyagalombili ngemuva kwezikhukhula zangoMbasa ngoba besabela izimpilo yabo.

Lokhu kuza ngemuva kokuthi i-South African Weather Service ibikezele ukuthi imvula enamandla ingase ifinyelele ezingeni lesishiyagalolunye – izinga elifanayo nelemvula eyadala izikhukhula ngoMbasa nyakenye ezashiya abantu abangaphezu kuka-400 beshonile nezinkulungwane zingenamakhaya.

“Nginovalo lokuthi izinto zingase zibe zimbi kakhulu kulokhu. Abaningi bengahle bengasindi ngenxa yokuthi uhulumeni wethu wehlulekile ukufeza isithembiso sakhe sokusifaka ezindlini ezifanele,” kusho uMnu Sbu Cele ohlala etendeni eNdwedwe.

UCele wasinda ngokulambisa ezikhukhuleni zangoMbasa kodwa walahlekelwa yikho konke, kanti ukuqala impilo yakhe kabusha kuwumqansa njengoba engasebenzi.

“Ukube bengisebenza ngabe kade ngahamba kule ndawo, izimpilo zethu zisengcupheni lapha.”

NgoLwesine ekuseni imvula ibinamandla ezindaweni eziningi KwaZulu-Natal.

Amathimba alawula izinhlekelele abekwe ezindaweni elindile ukuze aphendule kunoma yisiphi isimo esiphuthumayo.

“Kunesexwayiso sezinga lesishiyagalolunye mayelana nemvula ephazamisayo. Izindawo [ezithintekayo] kubalwa kuzo iTheku, izingxenye zoMgungundlovu, izingxenye zaseMkhanyakude, e-Richards Bay kanye naseMandeni,” kusho abesimo sezulu.

Bechaza ngomthelela ongase ube khona ngenxa yalesi sexwayiso sezinga lesishiyagalolunye, abesimo sezulu bathi imvula ingadala ukugcwala kwemigwaqo nezindawo zokuhlala ngamanzi, ubungozi bempilo, ukulinyazwa kwempahla, ukubhidlika kodaka, ukuguguleka kwamatshe kanye nokuguguleka kwenhlabathi. Imizila yezokuthutha esabalele kanye nezinsiza zokuhamba kungase kuthikamezeke kakhulu.

Ezinye izindawo ezizothinteka uMhlabuyalingana, iHluhluwe, uMtubatuba, uMlalazi, KwaDukuza kanye naseNdwedwe.

Phakathi kweziqwashiso zezokuphepha zikahulumeni kukhona lezi ezilandelayo:

– Ungaweli imigwaqo egcwele izikhukhula noma amabhuloho; sebenzisa eminye imizila.

– Gwema ukuwela amabhuloho aphansi, imifudlana kanye nemifula.

– Ungalokothi uzame ukuhamba, ukubhukuda noma ukushayela emanzini agelezayo.

– Abashayeli bezimoto kufanele baqaphele kakhulu futhi bagweme ukushayela ezindaweni ezigcwele amanzi.

– Shayela futhi upake ezindaweni eziphephile.

– Qaphela ikakhulukazi ebusuku. Kunzima ukubona izingozi zomgwaqo ezingase zibe yingozi.

 – Ungami noma upake imoto yakho ngasemifuleni noma ezindaweni ezigeleza amanzi ikakhulukazi phakathi nezimvula ezinkulu noma ukuduma kwezulu.

Esithombeni esingenhla: Izisulu zezikhukhula zangoMbasa ezisagcinwe kwenye yezindawo zokukhosela eNdwedwe enyakatho yeTheku

Umthombo wesithombe: Lungani Zungu

Izihloko zakamuva