Izigidi zamalungu ebandla lakwaShembe zilindele isinqumo sokuthi ngubani umholi wabo ofanele

Lungani Zungu

Sekuyiminyaka eyishumi impi yokulandelana ebandleni leNazareth Baptist Church, nelaziwa ngokuthi yisonto lakwaShembe yaqubuka.

Manje abalandeli baleli bandla bazokwazi ngoLwesibili ukuthi ngubani umholi ofanele ngemuva kwempi yasezinkantolo eqhubeke isikhathi eside.

INkantolo Yomthethosisekelo izokhipha isinqumo sokuthi ngubani umholi ofanele webandla elizigabisa ngamalungu amaningi.

Leli bandla lahlukaniseka ngamaqembu amabili ngesikhathi kushona umholi walo owayesenesikhathi eside ehola uVimbeni Shembe ngowezi-2011.

Iqembu elilodwa liholwa yindodana kaVimbeni uMduduzi waseBuhleni. Elinye laqale laholwa ngumshana wakhe uVela wohlangothi lwaseThembezinhle. Kodwa uVela ushone ngowezi-2017, walandelwa nguPhinda Shembe, obuye abe ngumshana kaVimbeni.

Ngesikhathi amaqembu ebamba, amalungu esonto azinikele abhekana ngeziqu zamehlo, amanye awo aze abambana ngezihluthu ngaphandle kweNkantolo eNkulu yaseThekwini ngowezi-2015.

INkantolo eNkulu yaseThekwini kanye neyaseMgungundlovu ziqale zakhipha isinqumo esivuna uVela, kodwa uhlangothi lukaMduduzi ludlulisele lolu daba eNkantolo Ephakeme Yokudlulisa Amacala e-Bloemfontein.

Nakulokhu, inkantolo yakhipha isinqumo esimelene nabo, yabenza ukuthi badlulisele lolu daba eNkantolo yoMthethosisekelo.

Amalungu esonto asilinde ngabomvu isinqumo.

UThemba Mchunu, waKwaMashu, uthe: “Ngiyethemba ukuthi ngemuva kwesinqumo ngoLwesibili ibandla lizohlangana liyeke ukulwa. Isonto lethu laziwa ngokuthula.”

Uthe kwamhlukumeza kakhulu ukubona amalungu esonto lakhe elwa.

“Uma sithi siyizikhonzi zeqiniso zikaShembe omkhulu, khona-ke ukuziphatha kwethu kufanele kukukhombise lokho.”

UNkululeko Mthethwa, okhulumela iqembu laseThembezinhle, noThokozani Mncwabe wohlangothi lwaseBuhleni bathe bazokhuluma ngemuva kwesinqumo ngoLwesibili.

Izihloko zakamuva