Izigebengu ziphoqwe ngabaqaphi besigodi ukuthi zishayane

Moyahabo Mabeba

Kwividiyo esabalele, abesilisa ababili baphoqwe ngabaqaphi besigodi ukuba bashayane ngemuva kokubanjwa bentshontsha izinto zokwakha emijondolo yase-Juju Valley ngaphandle kwase-Polokwane.

UVincent Kunutu, ongumholi we-Seshego Community Against Gangsterism and Crime (i-SCAGAC), uthe babone abasolwa beqaqa umjondolo phakathi kwamabili base bayabasola.

Uthe: “Ngesikhathi sifika kubo bavele babaleka sabajaha baze babanjwa. Sibashayile ngaphambi kokubayisa egumbini lethu lokuphenywa lapho esibaphoqe khona ukuthi bakhulume iqiniso. Ukubahambisa emaphoyiseni bekungeyona indlela ebesingayithatha”.

Ngesikhathi beshayana bodwa egumbini lokuphenywa, abafana bebekhuzana bodwa, bethi ngeke baphinde benze icala futhi bazoyeka ukubhema i-nyaope.

I-Seshego ilokishi okwakhulela kulo uJulius Malema. Abaqaphi bathi sebelahlekelwe ukuthembela emaphoyiseni futhi bazobhekana nezigebengu ngendlela ababona kufanele ngayo.

Bebelokhu belandela abasolwa abayizigebengu okuthiwa bebelokhu besabisa abantu e-Polokwane, inhlokodolobha yase-Limpopo.

UKunutu uthe ngemuva kokuhluleka kwamaphoyisa nohlelo lwezobulungiswa, banquma ukubhekana nezigebengu ngokuqapha endaweni.

UVincent uthe, “Siyazi ukuthi ukuzithathela umthetho ngezandla akuvumelekile, kodwa sesiphelelwe ngezinye izindlela.

“Siyazizingela lezi zigebengu futhi ngemuva kokuzibamba, siyazishaya zize zivume amacala azo. Ngemuva kwalokho, siyaziqhatha ukuthi zilwe zodwa. Lena indlela yethu yokubhekana nezigebengu ngoba amaphoyisa ahluleke ngendlela emangalisayo”.

UPhiko olulwa nobugebengu lubongwe ngabahlali abacasukile abathi bahlukunyezwa izigebengu ezibagebengayo ngenxa yokungasebenzi kwamaphoyisa.

UCynthia Maifala, ongumhlali othe wake wagqekezelwa emzini wakhe, uthe bayabeseka abantu abanqanda ubugebengu.

UBrigadier Motlafela Mojapelo, okhulumela amaphoyisa ase-Limpopo, unxuse amalungu omphakathi ukuthi ayeke ukuzithathela umthetho ngezandla.

Uthe, “Njengamaphoyisa, siyayiseka imizamo  yezinhlangano zomphakathi yokulwa nobugebengu, kodwa ukuzithathela umthetho ngezandla nakho kubenza izigebengu”.

Izihloko zakamuva