Izigebengu zihlasela abahola impesheni emaposini

Abahola impesheni nabo balangazelele isikhathi samaholide sikaKhisimusi – kodwa bakhathazekile ngokulahlekelwa yimali yesibonelelo sabo ezigebengwini ezihlasela emaposini.

Isigameko sakamuva sokubanjwa kwenkunzi ePosini senzeke ngoMsombuluko ntambama e-Ventersburg, e-Free State.

Abahola impesheni batshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi izigebengu ezintshontshela abantu abadala abangenacala bezingagcini nje ngokuphula umthetho kodwa zisengozini yokujeziswa kanzima nguNkulunkulu.

“Ngikhule ngazi ukuthi ukweba yinto embi. Kodwa kule nkathi yamanje wonke umuntu angantshontsha kalula aze abulale nokubulala,” kusho ugogo oneminyaka engama-78.

“Amasela awaphumeleli empilweni ngenxa yezono zawo. Bafuna imali elula futhi bayakuzonda ukusebenza, ingakho begcina sebentshontsha imali.”

Umkhulu oneminyaka engama-78 uthe, waya eposini kodwa wafica kuvaliwe ngenxa yokubanjwa inkunzi.

“Bengihlale ngilithemba iposi ukuthi lizokhipha imali yami ngoba amabhange ahlaselwa ngabakhwabanisi bamakhadi,” kusho umkhulu enezela ngokuthi:

“Angikwazanga ukukhipha imali yokukhokhela izingubo zikaKhisimusi zomzukulu wami oneminyaka eyi-11.”

“Ngifisa sengathi lezo zigebengu zingabolela esihogweni”

“Udadewethu omncane uyisangoma futhi uzothandaza emadlozini ukuthi abhekane nalawo masela.”

Okhulumela abakwa-Sassa e-Freestate, uNkk Motshewa Maleka uthe: “Izigebengu azizikhanseli izibonelelo. Imali isekhona kuma-akhawunti abo futhi labo abangakwazi ukuyikhipha, bangaya emabhange nakubathengisi ezitolo. Imenenja yakwi-Branch yase-Ventersburg ithe, ayikavulwa njengoba umnyango ungaphephile ukuthi ungavulwa. Ukuhola kuzoqala njengokujwayelekile kusukela ngoLwesine.”

U-Brigadier Motantsi Makhele uthe, bathungatha abasolwa ababili ababaleke nge-Hyundai esiliva enezinombolo zokubhalisa zase-Lesotho. Ucele noma ngubani onemininingwane ukuthi ashayele ku-082 526 2922 noma ku-08600 10111 noma athumele imininingwane ngokungaziwa ngohlelo lwe-MySaps.

Izihloko zakamuva