Iziboshwa emajele ase-UK zizongenela ithonamenti yomdlalo we-Chess okokuqala ngqa

Dylan Bettencourt

I-Chess umdlalo odumile ejele laseMelika, ovame ukusetshenziswa ukuze iziboshwa ziqhube isikhathi noma ziqinise ukucabanga kwengqondo. 

Ukuchitha isikhathi esiningi bedlala i-chess sekunikeze iziboshwa ithuba eliyingqayizivele. 

Iziboshwa ezivela emajele amabili e-England zizokwazi ukungenela ithonamenti kazwelonke jikelele edlalwa ku-inthanethi okokuqala ngqa. 

Abazongenela lo mncintiswano bazonikwa ithuba lokusebenzisa ikhompuyitha ukuze bazokwazi ukungenela le thonamenti. 

Umnyango wezobulungiswa wesizwe uthathe isinqumo sokuba avumele iziboshwa ukuba zidlale nazo okokuqala ngqa. Emidlalweni waphambilini onogada badlalela iziboshwa ngenxa yemithetho yokuvikela. 

Abesilisa abane abazomela iqembu leziboshwa le-chess, bonke bangamalungu enhlangano i-Chess in Schools and Communities (i-CSC) eyasungulwa ukusiza abantu abantulayo. 

Inhlangano esiza abantu abantulayo ichithe isikhathi isebenzisana namajele ukwenza isiqiniseko sokuthi le thonamenti idlalwa ngendlela ephephile. 

Le thonamenti ezoqala ngoLwesithathu futhi ezodlala izinsuku ezimbili sizobona iziboshwa eziqhamuka emazweni angama-31- kubalwa iMelika, i-Russia, i-Portugal kanye ne-Croatia – njengoba bezobe beqhudelana, kanti le thonamenti izobe iqashwe ngeso lokhozi inhlangano i-International Chess Federation. 

Umphathi we-CSC uMalcom Pein, ongungqondongqondo we-Chess emazweni wonke, uthe i-Chess umdlalo ohlukile ovumela iziboshwa ukuthi zikhohlwe impilo yasejele ziphinde zizwane nezinye iziboshwa. 

“Ejele lase-Wandsworth, kunemidlalo ye-Chess edlalwa mihla namalanga. Kwezinye iziboshwa, lo mdlalo usuqede umzwangedwa abakade benawo njengoba bekwazi ukuthakasela lo mdlalo nezinye iziboshwa ezikhuluma olunye ulimi futhi ezikholelwa kwamanye amasiko,” kusho uPein. 

Ukaputeni wethimba le-CSC uthe iqembu lasejele selinezinyanga eziyisithupha lizilungiselela njengoba kuzoqala ithonamenti futhi sebelijahile leli thuba lokubhekana neqembu lase-Russia. 

Unethemba lokuthi uma iqembu lifika kowamanqamu angeke libe nezinkinga ze-network connection. 

Umthombo wesithombe : @ThePublic

Izihloko zakamuva