Izelamani zikhala ngokunyundelwa umasipala

Joseph Chirume

USakhumzi noMsindisi Nyendwana bazizwa sengathi beqolwe nguMasipala waseNelson Mandela Bay ngokuhluleka ukubabonga ngokuba ngongqondongqondo be-Ingwe Park e-Motherwell.

USakhumzi nomfowabo omncane bangabaculi abadumile base-Eastern Cape. Phakathi kwempumelelo yabo kube wukuguqula izindawo ezimbili zokulahla udoti zibe amapaki okungcebeleka.

Enye yazo yi-Ingwe Park ese-NUI, e-Motherwell eyabathatha amasonto ambalwa ukuyilungisa ngo-2018 ngaphambi kokufaka imidwebo ependiwe.

NgoLwesine izikhulu zikamasipala ezifike zizovulela umphakathi i-Ingwe Park ethuthukisiwe ziphoxe lezi zelamani ngokuzishaya indiva. Umasipala wafaka u-R1.5 million wokuthuthukisa le paki.

USakhumzi utshele i-Scrolla.Africa ukuthi: “Angijabule neze ngoba lo msebenzi sawuqala phansi uyindawo yomphakathi yokulahla udoti. Besifuna ukuthi kuphele ukulahla udoti lapha siphinde sitholele izingane indawo yokudlala. Izikhulu bezingasinaki njalo uma sicela usizo.”

USakhumzi uthe kwabathatha cishe izinyanga ezine ukuphothula lolu hlelo kanti basebenzisa imali engaphezu kuka-R50 000 abayenza ngokudayisela izivakashi zase-Europe imidwebo yabo ukuze bathenge izinto zokwakha nokuthi baphinde bathola nomnikelo kapende kubantu bendawo.

“Asikaze simenywe ngesikhathi kuvulwa le paki. Sibe yizihambi ohlelweni esiluqalile. Ngiyajabula ukuthi izingane zithole izinto eziningi zokudlala kodwa angijabule ngendlela izikhulu ezenze ngayo.”

Umphathi ophikweni lezempilo kuMasipala waseNelson Mandela Bay, uKhansela Thsonono Buyeye utshele i-Scrolla.Africa ukuthi “Ukuqonda kwami ukuthi wonke umuntu ubemenyiwe futhi wonke umuntu ubevunyelwe ukuthi abe lapha. Akukho ukucwasa ngaphandle uma befuna isimemo esiqondile nokuyinto engingeke ngiphawule ngayo.”

Izihloko zakamuva