Izelamani ziboshelwa ukusenga ezimithiyo ‘ngokuthunjwa’ kwazo

Lubhalwe i-Premium Times

Uphiko lwezokuphepha esifundazweni sase-Ondo, eningizimu ntshonalanga ye-Nigeria lubophe abafundi ababili besikole samabanga aphezulu ngokuqamba amanga ngokuthunjwa kanye nokufuna imali yesihlengo kunina.

Ithimba lezokuphepha elibizwa ngokuthi i-Amotekun lidalule intsha kanye nabanye abasolwa ababoshelwe amacala ahlukene e-Akure enhlokodolobha yesifundazwe.

Umkhuzi wamaphoyisa u-Adetunji Adeleye uthe kuboshwe abafundi ababili besifazane iminyaka yabo ephakathi kuka-13 no-15 ubudala.

U-Adeleye uthe abasolwa bacashe ndawana thize e-Oka-Akoko base beshayela unina ucingo bazenza abathumbi ababathumbile bafuna imali engu-N100,000.

La mantombazane amabili aphinde asabisa ngokuthi bazobulala abathunjiwe uma imali ingakhokhwa engakapheli amahora angu-24.

“Abasolwa abangu-28 esibaveza namuhla (ngoMsombuluko) bakhombisa ukuthi sinezigameko eziningi zokuthumba kunezinye izenzo zobugebengu. Lokhu kwenzeka phezu kwemizamo yethu yokuqinisekisa ukuthi ukuthumba esifundazweni sase-Ondo kuba yinto yesikhathi esedlule.

“Sinabantu abazithumbile base behlaba umkhosi kanti ophenyweni lwethu ngokuzikhandla sikwazile ukudalula indida ngokuduka kwabo baze bavuma icala,” esho.

Umphathi we-Amotekun uthe ukuboshwa kwabasolwa bakwenze ngokubambisana nabasebenzi boMnyango wezemisebenzi yombuso ngoba ucingo obelusetshenziswa amantombazane belulandelwa lapho acashe khona.

Uthunjana uye wavuma wathi udadewabo omdala nguye omyengele ebugebengwini.

“Ngalolo suku mina nodadewethu sichithe ubusuku kwagogo sasuka lapho ngehora lesithupha ekuseni ngakusasa. Ngesikhathi sisendleleni ebuyela ekhaya udadewethu uye wangitshela ukuthi unohlelo lokuthi athole imali kumama,” esho.

“Ube eseveza icebo lakhe lokuthi sithi sithunjiwe wabe esecela imali engu-R50,000 ukuhlenga umuntu ngamunye kumama wethu. Ngudadewethu ongitshelile ukuthi ngithini uma eshayela umama ucingo.

“Ngesikhathi sishaya ucingo besingazi ukuthi inkosi ebikhuluma nathi ocingweni ngesikhathi sisabisa ngokubulala izisulu zethu uma behluleka ukukhokha imali ngokushesha.”

U-Adeleye akazange adalule ukuthi isiphi isinqumo noma isijeziso esizonikezwa amantombazane.

Izihloko zakamuva