Izakhiwo zesiShayamthetho sasoLundi seziphenduke umhume wabaphangi

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Izakhiwo zikahulumeni ezindala zasoLundi ezake zaba yingxenye yesiShayamthetho sase-KZN, seziphenduke isizinda sezigebengu ngemuva kokuthi zishiywe kanjalo ngo-2004.

Kulezi zakhiwo kubalwa amahhovisi oMnyango wezeMvelo, okumanje asekhishiwe amawindi, izicabha, amasango, uthango ngisho nefenisha.

Isimo esidabukisayo salezi zakhiwo sesivuse intukuthelo emphakathini wendawo, ofuna uhulumeni athathe izinyathelo zokuvikela izakhiwo ezigebengwini ezixhaphaza le ndawo engasasebenzi.

UMnuz Siphamandla Ntombela, oyikhansela le-NFP kumasipala wasoLundi usenxuse uhulumeni wesifundazwe ukuba alungise izakhiwo ziguqulwe zibe yizikhungo zokuqeqesha abantu basemakhaya eZululand.

“Uyabona nje ukuthi la mabhilidi acekelwe phansi oLundi akhiwa ngemali enkulu yabakhokhi bentela,” kusho uNtombela. 

Ugcizelele ukumosheka kwengqalasizinda.

UNtombela uzwakalise ukukhathazeka ngokuthi lezi zakhiwo seziphenduke isiqalekiso emphakathini wasoLundi, ziheha izigebengu.

Ngesikhathi isiShayamthetho sithuthela eMgungundlovu izindawo zasoLundi zasala zabola, ezinye zaqolwa ngamalungu omphakathi okuhlanganisa nezindlu ezazihlenzekelwe izikhulu zikahulumeni.

UMnyango wezemiSebenzi yoMphakathi KwaZulu-Natal obhekele lezi zakhiwo, uthi uthatha izinyathelo zokulungisa lolu daba.

Ngokusho kukaMnuz Mlungisi Khumalo okhulumela uMnyango wezeMisebenzi yoMphakathi, baxhumane nabezomthetho ukuze kubuyiselwe lezi zakhiwo ebezishiywe dengwane futhi bamatasatasa ukuze bathole izixazululo.

“Seluthathelwe phezulu udaba lwazo zonke izakhiwo zesiShayamthetho esidala ukuze zibuyiswe, lokhu kuhlanganisa nalezo ezidliwe ngamalungu omphakathi.

“Okwamanje uNgqongqoshe usalinde umbiko wamaphoyisa ukuze ezokwazi ukuqhubeka nokulungisa isimo,” kusho uKhumalo.

Esithombeni esingenhla: Esinye sezakhiwo zikahulumeni esisele sodwa oLundi esesiphenduke umhume wezigebengu

Umthombo wesithombe: Celani Sikhakhane

Izihloko zakamuva