Izakhamuzi zikhathazekile ngabantshontsha izihlahla

Elmon Tshikhudo

Kujwayelekile ukuthi umuntu abe nobuso obukhombisa ukunyanya uma ebuzwa ukuthi uyayidla yini iminyundu ebizwa nge-mopane worms. 

Ngenxa yokuthi abantu abakujwayele lokhu kulula ngisho nokuhleka uma befunda ukuthi ukugawulwa kwamahlathi okungekho emthethweni kwezihlahla ze-mopane e-Limpopo kubhidliza imboni okugcinwa kuyo iminyundu.

Imboni yeminyundu yase-mopane iholwa abesifazane asebekhulile emiphakathini yendawo abaqoqa izinambuzane ezidliwayo ezihlahleni bazihlanze ngemuva kwalokho bazomise ukuze bazithengise bakwazi nokunakekela imindeni yabo nemiphakathi.

Kulo mphakathi kunesibalo esiphezulu sokuntuleka kwemisebenzi, kodwa ukuphila kwabaningi kuncike ekuvuneni iminyundu eletha inzuzo enkulu. Abantu abathenga le minyundu baqhamuka emphakathini mhlawumbe umndeni ohlulekayo ukuthenga inyama noma kuthenga abayithandayo iminyundu. 

Sekungamashumi eminyaka izihlahla ze-mopane zase-Limpopo zikhiqiza iminyundu enothile enamaphrotheni engenisa izigidi zemali. 

Lesi sihlahla igama laso lesayensi i-colophospermum simila ezindaweni ezishisayo, ezomile, eziphansi ezindaweni ezisenyakatho yeNingizimu Afrika, e-Zimbabwe, i-Mozambique, i-Botswana, i-Zambia, i-Namibia, i-Angola nase-Malawi.

Ngesikhathi sasehlobo abesifazane asebekhulile babeka ukuphila kwabo engozini bamisa izindlu zesikhashana emahlathini ukuze bavune.

Kodwa endaweni yase-Niani e-Mutale e-Limpopo izihlahla ezibaluleke kakhulu zingase zishabalale. Izihlahla zigawulwa ngenjongo yokubasa, kodwa lokho kucekela phansi indawo yezihlahla okuhlala kuze iminyundu ye-mopane futhi zenze inani lazo liwohloke.

Ilungu lomphakathi u-Erick Mandiwana uthe izigebengu zifika zivela ngaphandle kwedolobha ebusuku zizogawula izihlahla ze-mopane emahlathini ase-Limpopo.

“Ukugawulwa kwezinkuni bekusemthethweni futhi kuhlelekile kugawulwa izihlahla ezomile kuphela.

Cishe eminyakeni emithathu edlule izinto zaqala ukungalawuleki ngesikhathi abantu abakude njengaseKapa namaloli beqala ukuhambela le ndawo futhi begawula nezihlahla ebusuku,” uMandiwana etshela i-Scrolla.Africa.

Esinye isakhamuzi sakule indawo uMaemu Masindi uthe wondla abazukulu bakhe ababili abayizintandane ngemali ayithola ngokudayisa iminyudu yohlobo lwe-mopane.

“Impilo isiba nzima kakhulu. Iminyundu ye-mopane kubukeka sengathi ithuthela kwezinye izindawo kusukela kwaqala ukugawulwa kwezihlahla. Siyahlupheka siwumphakathi ngoba besithembele kuzo,” kusho uMasindi.

Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho, ezeMvelo nezokuVakasha e-Limpopo uZaid Kalla unxuse imiphakathi ukuthi ibambisane ekuvikeleni imvelo.

“Sinxusa imiphakathi yethu ukuthi ingawusekeli umsebenzi wokugawula izinkuni futhi lokhu ingakwenza ngokungathengi izinkuni,” kusho uKalla.

Uqhube wathi uhulumeni wesifundazwe uhlala egada emigwaqeni ukuze kunqandwe ukudayiswa kwezinkuni ngokungemthetho.

Izihloko zakamuva