Izakhamuzi zase-Mount Frere zifisa kukhethwe iJaji uMadlanga njengomphathi womahluleli

Zukile Majova

Idolobhana lase-Njijini elise-Mount Frere liphezulu ezintabeni, phakathi nehlathi elikhulu elinezihlahla eziningi zama-wattle.

Ngaphezu kweminyaka eyikhulu ibikade ihamba phambili ekuhlinzekeni ngezinkuni zamahhala zokubasa, izigxobo zokubiya kanye notshani osiza ukufulela phezulu.

IJaji uMbuyiseli Madlanga, elinye lamajaji amane akhethwe ukungenela isikhundla sokuba umphathi weNkantolo Yomthethosisekelo, ukhulele kulezi zintaba, elusa izinkomo nezimvu njenganoma imuphi umfana wendawo.

INduna yendawo uSakhiwo Nogwaba ithi ngesikhathi iJaji uMadlanga uma engalusi izinkomo wayesebenzela umphakathi esitolo sikayise osekuphele iminyaka engu-50 siphakathi nemizi.

“Ngimazi kahle. Ngiyamazi uyise nomama wakhe. Uma elapha endaweni, ngaphandle kwesikhundla sakhe esiphakeme, uyafana nanoma iyiphi indoda yomuzi.

“Ungibiza ngobhuti omdala nami ngiyamhlonipha ngokungambizi ngegama elithi Mbuyiseli kodwa ngimbiza ngesibongo sakubo uRhadebe.”

Umphakathi usuphakamise ukuthi isikole samabanga aphezulu sendawo i-Nyathi Neck Junior siqanjwe ngoyise uPhakamile Madlanga.

Ubaba wakhe wayenguthishomkhulu kulesi sikole.

Ngenkathi i-Scrolla.Africa sivakashele leli dolobha, abancane nabadala bebejatshuliswa ukuthi kungenzeka ukuthi oyedwa wabo athole isikhundla esiphezulu.

Intsha imazi engumkhulumeli wemfundo njengoyise  owayeyikhathalela kakhulu imfundo waze wafaka isandla ekufundiseni abaningi ababe ngothisha basezigodini zasemakhaya.

UBongeka Mqokozo, ongumshana weJaji uMadlanga, uncome uMadlanga ngothando lwakhe lokuthanda abantu bonke.

“Uma ekhona uhambela imingcwabo yabantu nje aphinde afake isandla ekusizeni imindeni enhlwempu. Kuhlale kunjalo emndenini wakwaMadlanga ngoba noyise ubenikela ngemvu ukusiza imindeni enhlwempu.

“Uthandwa nayintsha yalapha esigodini. Wasungula ikilabhu yebhola yentsha wabathengela ijezi lebhola futhi eyikhuthaza ukuthi ikhethe ezemidlalo ukuze ingamoshi izimpilo zayo ngokucwila otshwaleni.”

Kule mpelasonto isigodi sizobe sibuthene sibheke umabonakude silindele ukubona umphumela wezingxoxo zokuthi ngubani ozoba umphathi wamaJaji.

Izihloko zakamuva