Izakhamizi zisola uHulumeni ngesandla esithambile kubanikazi bezitolo bangaphandle

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Izakhamizi zase-Tsakane zisola uhulumeni kanye nomasipala wase-Kurhuleni ngokuba budedengu ngokwehluleka ukuqapha nokuhlola izitolo eziphethwe ngabavela emazweni angaphandle ngemuva kokuba ezinye izingane ezine zingeniswe esibhedlela i-Pholosong ngenxa yezinsolo zokuthi zidle ushevu.

Abaningi bathi babona sengathi izigameko zakamuva bezingagwemeka ukube uMnyango ubuqaphe ngeso lokhozi futhi uhlale uhlola izitolo zabaphuma emazweni angaphandle ukuze uthole ukudla osekuphelelwe yisikhathi noma okubolile kanye nemikhiqizo yomgunyathi.

Lesi siphithiphithi siza ngemuva kokuthi uRefilwe Usman (6) obefunda u-Grade 1 e-Madlethu Primary School eshonele ekilasini lakhe ngemuva kwezinsolo zokuthi udle amabhisikidi uyise ayewathenge esitolo sabokufika ngoLwesibili ekuseni.

Okhulumela uMnyango wezeMpilo e-Gauteng uMotalatale Modiba ukuqinisekisile ukuthi ezinye izingane ezine ezineminyaka emibili, emithathu, eyisithupha neyisishiyagalolunye zingeniswe esibhedlela ngezinsolo zokuthi zidle ushevu.

“Kumanje basesimweni esigculisayo futhi bayalulama esibhedlela i-Pholosong ngemuva kokungeniswa ngoLwesibili ntambama.

“Ngemuva kokudla amabhisikidi asolisayo athengwe esitolo sendawo, kubikwa ukuthi izingane ezimbili beziphethwe isifo sohudo kanti ezinye ezimbili bezingenazimpawu zikahle futhi bezidlala,” kusho uModiba.

Uthe selokhu kwabikwa ngesigameko sokuqala ngoMfumfu, uMnyango usuqophe izehlakalo ezingu-861 kwashona abangu-11.

“Amasampula okudla okuhlanganisa namabhisikidi aseqoqiwe esitolo kanti azophenywa e-laboratory ukuze kutholakale ukuthi abukho yini ubuthi okungenzeka bube nomthelela kulezi zigameko,” usho kanje.

“Amasampula egazi nomchamo nawo athathiwe ezinganeni ezisesibhedlela ayiswa endaweni yokucwaninga.”

Isakhamuzi uDimakatso Ngwasheng uthe kuyadabukisa ukuthi ezinyangeni ezimbalwa nje ngemuva kwesigameko sokuqala esibikiwe sekushone ezinye izingane eziningi.

“Zingaki izingane okufanele zishone ngaphambi kokuthi uhulumeni abophe labo abathintekayo ukuba baphendule?” ebuza.

“Kungani abahloli bezempilo bengavakashi njalo ezitolo ukuze bahlole imikhiqizo yabo? Iphi imiphumela yamasampula abawathathe ngesikhathi sesigameko sokuqala? Lo hulumeni akanandaba nabantu bakhe, uphendula isikhashana uma kunesigameko bese ehambela kude.”

Imeya yase-Kurhuleni, uMnuz Sivuyile Ngodwana icele abahloli ukuthi bahlole izitolo ezidayisa amabhisikidi.

“Asikwazi ukuvumela izigameko ezifuze lezi zenzeke emiphakathini yethu sibe sinabahloli,” usho kanje.

“Ngicela amakhansela ezigceme ukuthi asebenzisane nezinhlaka zomthetho asebenzisane nabahloli bezempilo ukuze kutholakale izitolo ezidayisa ukudla okubolile nokubulala umphakathi.

Esithombeni esingenhla: Abahlali base Tsakane. 

Umthombo wesithombe: Doreen Mokgolo

Izihloko zakamuva