Izakhamizi zihlenga umakoti oyingane emshadweni ophoqelelwe

Zukile Majova

Abantu bendawo abebethukuthele bephelezelwa ngamaphoyisa bahlenge intombazane eneminyaka eyi-15 ubudala ephoqwe ukuba ingene emshadweni nowesilisa oneminyaka engama-50 wase-Libode e-Eastern Cape.

Le ngane ibingumfundi webanga lesikhombisa ngesikhathi abazali bayo bexoxisana behlela ukuthi ishade nale ndoda, enguMprofethi esontweni labo.

La malungiselelo abandakanya nokukhipha intombazane ekilasini layo e-Nonesi Junior Secondary School esigodini sase-Nyandeni.

Ozwe ngandlebenye wakulesi sigodi wezwa ngalolu hlelo olungekho emthethweni wabiza amaphoyisa ngemuva kwezinsukwana ingane ihlala nomyeni wayo.

Oxwayise ngalolu daba, ofisa ukungadalulwa, ubuye wabiza ne-Khula Community Development Project, okuyiqembu lezobulungiswa e-Eastern Cape elilwela ngqo amalungelo ezingane.

NgoLwesibili amalungu enhlangano, amaphoyisa kanye nomphakathi batheleke kulo muzi batakula ingane.

UPetros Majola we-Khula Community Development Project uthe imishado ehleliwe noma ephoqelelwe, eyaziwa nangokuthi Ukuthwala, isekhona futhi iletha inselelo enkulu iphinde isongela izimpilo zamantombazane amancane.

Imindeni esebenzisa leli siko eliya emuva ayiyibheki imibono yengane.

“Abazali bazenzela amalungiselelo abo futhi batholele izingane zabo abakhwenyana ngenkathi izingane zingeyona ingxenye yezingxoxo,” kusho uMajola.

Umyeni uboshwe ngamaphoyisa kanti i-NPA kulindeleke ukuthi imubeke amacala afanele.

“Yena lo mlisa, kanye nomndeni wakhe, kumele babekwe necala lokuthumba njengoba le ngane ayigcina kubo,” kusho uMajola.

Sekuyiminyaka abaholi bendabuko esifundeni samaMpondo kanye nezindawo zabaThembu e-Mthatha benza lo msebenzi omkhulu wokuqeda lo mkhuba.

Kodwa kunemizi engayodwa esifundeni esakusebenzisa Ukuthwala, ikakhulukazi uma indoda ingumuntu ocebile, umholi wesonto noma umuntu onomhlambi omkhulu wezinkomo.

Ezimweni eziningi, amantombazane ahlupheka ngokuthula futhi abekezelela impilo yonke yobugqila.

Izihloko zakamuva