Izakhamizi ezikhungathekile zivala esikhungo sokuhlanza amanzi e-Thohoyandou

Elmon Tshikhudo

Izakhamizi ezivela ezigodini ezakhelene nedamu i-Nandoni ezingatholi amanzi ahlanzekile isikhathi esingaphezu kwezinyanga eziyisithupha zithi uma zinganikezwa amanzi okuphuza ahlanzekile, akekho umuntu ozothola amanzi.

NgeSonto, iqeqebana labahlali abahlala eduzane nedamu ngaphandle kwase-Thohoyandou e-Limpopo liyalele abasebenzi bendawo yokuhlanza amanzi ukuba bahambe emsebenzini, bathatha okhiye bakhiya amasango.

Ukuvalwa kwesikhungo esikhulu sokuhlanza kwakusho ukuthi kwakungeke kube khona manzi i-Thohoyandou yonke.

Ababhikishi bathi sekuphele izinyanga eziyisithupha bengenawo amanzi, futhi bathi athuthelwa ezindaweni ezikude kuso sonke isiFunda sase-Vhembe esikhundleni semizi yabo.

Bazamile ukuxhumana nomasipala wesifunda sase-Vhembe, okuyisiphathimandla samanzi sendawo, ngemihlangano nangezincwadi kodwa lokho akuzange kube nemiphumela emihle.

Zidinwe izethembiso ezingafezwa, izakhamizi ezazithukuthele zeza nendlela yokubhikisha eyayizonakwa iziphathimandla.

Selokhu kwenzeka lesi sigameko, abantu bendawo baphoqeleke ukuthi babelane nezilwane ngamanzi angahlanjululwanga emifuleni.

Usihlalo we-Nandoni Dispute Resolutions uSolomon Baloyi uthe izakhamizi zikhathele.

“Sihlala lapha eduze kodwa yithina esithinteka kakhulu uma kukhulunywa ngokutholakala kwamanzi. Asiwatholi amanzi lapha futhi khumbula ukuthi sanikela ngemizi yethu namasimu ethu ukuze kwakhiwe leli damu,” esho.

UBaloyi uthi abahlali bebengenayo enye indlela ngaphandle kokubhikisha okunjena, njengoba bese bevele bezame zonke izindlela zomthetho kodwa kwaba nhlanga zimuka nomoya.

“Izakhamizi zithathe isinqumo sokuvala indawo enkulu yokuhlanza amanzi ukuze wonke umuntu ezwe ukuthi sizizwa kanjani. Le ndawo yokuhlanza amanzi ngeke ivuleke ngaphambi kokuthi basenzele okuthile,” kusho uBaloyi.

USteven Mathoma wase-Shayandima uthe sekuphele isonto bengenawo amanzi futhi kudingeke ukuthi bathenge kulabo abanezimpompi emacekeni.

Okhulumela umasipala wesifunda i-Vhembe, uMatodzi Ralushai ukuqinisekisile ukuphazanyiswa kwamanzi kulesi sikhungo.

“Siyazi ukuthi abahlali banezinkinga kodwa ukuvala lesi sikhungo akuyona indlela okufanele kwenzeke ngayo. Siba nemihlangano nabathintekayo abehlukene futhi sinethemba lokuthi isisombululo sizotholakala maduze,” esho.

Izihloko zakamuva