Iyisibusiso  inhlangano esiza  abafundi 

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Iqembu labantu abasebasha lizibophezele ekwenzeni usuku lokuqala lwesikole lwabafundi abavela ezindaweni ezihlwempu lube lula.

I-Thusangwanageno okuyigama eliqonde ukuthi “siza abafowenu”, isiqale umkhankaso wokukhava amabhuku  esikole ezifundazweni ezinhlanu okubalwa i-Gauteng, i-Limpopo, iMpumalanga, i-North West ne-Free State.

UJohnenglish Molepo owasungula i-Thusangwanageno utshele i-Scrolla.Africa ukuthi umkhankaso waqala eminyakeni emibili edlule ngemuva kokuvalwa kwezwe ngenxa ye-Covid-19.

“Sibone ukuthi abazali abaningi baphelelwe imisebenzi futhi imizi eminingi idonsa kanzima ukubeka ukudla etafuleni,” echaza.

“Besazi ukuthi abafundi abaphuma emindenini ehlwempu bazobhekana nobunzima esikoleni okungadala imiphumela engemihle.”

Ehlome ngamabhuku okubhala namakhava uMolepo uye ezikoleni ezahlukene e-Soshanguve, e-Tshwane evolontiya ukuyokhava amabhuku okubhala esikole.

Isinyathelo sakhe esihle samukelwa abantu abasha emiphakathini engomakhelwane nasezifundazweni ezifana ne-Limpopo, iMpumalanga, i-Free State ne-North West.

Njengamanje bahlinzeka ngezinsiza zabo mahhala ezikoleni ezingaphezu kuka-80 futhi sebedlule ezikoleni ezingu-20 e-Gauteng, e-Limpopo naseMpumalanga.

Baphinde banikela ngemitapo yolwazi emincane ezikoleni ezinezincwadi ezimbalwa kakhulu noma ezingenazo nhlobo, basiza nabafundi ngokufaka izicelo emaNyuvesi futhi baphinde babasize ukuthi bathole izincwadi zabo zokushayela.

UMolepo uthe kuyamephula inhliziyo ukuthi kunezikole ezisebenza ngezinsiza ezishodayo.

“Izikole eziningi ezisezindaweni zasemakhaya zisebenza ngaphansi kwengqalasizinda eshodayo, zinezindlu zangasese zomgodi namatafula nezihlalo eziphukile.”

“Iphupho lami ukubona zonke izikole zethu zifana futhi abafundi bezizwe belingana.”

Le nhlangano ihlinzeka ngezinsiza zayo mahhala ngosizo lweminikelo yezimali eqoqwe emigwaqeni kanye neminikelo evela kubazuzi bangaphambilini.

“Sinethemba lokuthi sizofinyelela kwezinye izifundazwe ukusiza bonke abafundi ababhekana nobunzima,” kusho uMolepo.

Esithombeni esingenhla: I-Thusangwanageno isemkhankasweni wokukhava amabhuku abafundi 

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva