Iyindida indaba ye-Covid-19 emazweni ase-Afrika

Arthur Greene

Kungani amazwe abecabanga ukuthi ubuthakathaka be-Covid-19 kungenza amazinga okushona ehle emazweni?

Futhi kungani amazwe ase-Afrika abikezelwa ukuthi akulungele ukubhekana nobubi bokushawa yi-Covid-19?

Ucwaningo olusha, olwesekwa i-World Health Organisation (i-WHO) yamazwe ase-Afrika, sebethole ukuthi amazwe anabantu abaningi futhi okuvakashwa kakhulu kuwo iwona ashayeke kakhulu.

Okubonakala kahle, iNingizimu-Afrika obekucatshangwa ukuthi izolwa kangcono negciwane okudlula amanye amazwe anhlwempu emhlabeni ngenxa yokuba inohlelo oluqinile lwezempilo.

Noma kunjalo, iNingizimu Afrika ibinesibalo esiphezulu kakhulu emazweni wonke angaphesheya esigabeni sokuqala nesesibili se-Covid-19.

Ucwaningo luveze ukuthi izinhlobo zokuqala zikhombisa okuphambene kunalokhu okujwayele ukwenzeka, kanti i-WHO ithi kukhombisa ukubaluleka kocwaningo emazweni ase-Afrika.

“Uhlobo lokuqala lwaveza ukuthi i-Covid-19 izokwenza isibalo sikhuphuke kakhulu emazweni ase-Afrika njengoba bekuwumsebenzi  wezikhungo ukuba zinqande lokhu kungenzeki,” kusho uDr Matshidiso Moeti ongumphathi we-WHO kumazwe ase-Afrika.

“Ukuhlangana kwalaba abenza ucwaningo phakathi kwe-Afrika kanye ne-Europe kukhombisa ukubaluleka nokuhlaziya izifo eziwumashayabhuqe ngokuqinile e-Afrika,” kusho uMatshidiso.

UDr Moeti waphinde wabhala ngocwaningo, ngesihloko esithi-“Predictors of Covid-19 Epidemics in Countries of the World Health Organization African Region” yakhishwa kwi-Nature Medicine Jornal.

Izwe lase-Uganda lingasho ukuthi, ilona izwe ebelinesibalo esincane sabantu abashonayo bebulawa i-Covid-19, ngesikhathi sesigaba sokuqala ngemuva kokuba kuvezwe ukuthi liphinde libe buthakathaka kunawo wonke amazwe.

“Lokhu esakthola kwenza kwaba nzima ukuqonda ubuthakathaka be-Covid-19,” kusho uSolwazi uMark Woolhouse omunye wombhali wocwaningo.

“Imiphumela yethu ikhombisa ukuthi kumele siqhathanise amazinga aphezulu siphinde sizilungiselele ngobungozi obuzayo.”

Umthombo wesithombe: @SABreakingNews

Izihloko zakamuva