Ithemba ‘ledayimane’ laKwaHlathi lishabalele

Celani Sikhakhane

Amatshe abukeka eyigugu abukeka “eyidayimane” eMnambithi ngesonto eledlule empeleni awayona amadayimane, ochwepheshe basho njalo.

Amatshe ayi-crystal quartz, enenani elincane.

Ubunjalo bamatshe buvezwe embikweni wokuqala okhishwe nguNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho uRavi Pillay ngeSonto.

Lo mbiko ukhombisa nokuthi indawo yaKwaHlathi eMbulwana Hill akusiyona indawo engaba namadayimane.

“Umbiko wokuqala ukhombisa ukuthi indawo okwakwenziwa kuyo izimayini ezingahlelekile isendaweni ethile onqenqemeni lwethala le-Karoo dolerite elingekho endaweni lapho kutholakala khona idayimane,” kusho uPillay.

Uthe lokhu kuqinisekiswa futhi wukuhlaziywa ngokubuka, ukwakheka komhlaba kanye namakhemikhali okwenziwe.

Mhla ziyi-13 kuNhlangulana, abantu abavela kulo lonke izwe bathutheleka emagqumeni azungeze lesi sigodi esikhungethwe ubuphofu ngemuva kokuthi umelusi wezinkomo athi uthole idayimane.

Labo ababeke izandla zabo kwamanye amatshe baphuthuma emadolobheni beyofuna umthengisi, abanye baze baphendukela ekuthengiseni awabo emakethe emnyama.

UPillay uphinde wathi ama- quartz crystal ajwayelekile e-Karoo.

Inani, uma likhona, lama-quartz crystal lisazokhishwa kodwa ngokuqinisekile liphansi kakhulu kunalamadayimane.

UMkhandlu we-Geoscience ubuye usebenzisane nezinhlaka ezahlukahlukene ukusungula uhlelo lokwenziwa kwemephu yokwakheka komhlaba ukuze kuqhutshekwe nokuqondisisa noma yiziphi ezinye izinsiza ezingaba namandla ezingaqhubekisela phambili intuthuko yezenhlalo nezomnotho KwaHlathi.

Izihloko zakamuva