Isizwe sikababa siyazibulala kusho iNkosi yamaZulu uMisuzulu

Celani Sikhakhane

INgonyama entsha yamaZulu, iNkosi uMisuzulu isinxuse isizwe samaZulu ukuba sihoxe ekubambeni iqhaza ekubhujisweni kwezwe futhi yanxusa ukuthi kube nokuthula.

Ubekhuluma nabezindaba okokuqala selokhu kuqubuke uthuthuva ngoLwesihlanu olwedlule kulandela ukuboshwa kwalowo owayengumengameli wezwe, uMnuz uJacob Zuma.

“Okubuhlungu kakhulu ukuthi iningi lalabo abenza lokhu okungenamthetho nobugebengu bayisizwe samaZulu,” kusho iNkosi uMisuzulu ikhuluma kwisiShayamthetho esidala saseKZN oLundi.

“Labo abazohlupheka kakhulu emnothweni ontengantengayo yilabo abampofu, abasengozini nabadonsa kanzima.”

INkosi uMisuzulu ithe ikuqonda kahle ukuphelelwa yithemba okubangelwa ububha nokusweleka kwemisebenzi okuholele ekutheni abantu bazibandakanye nezinxushunxushu, kodwa yenza isicelo kubantu bayo ukuthi babheke umonakalo osuvele usudalekile.

Uthe izehlakalo zakamuva zidala isithombe sabantu abaphelelwe yisithunzi.

“Bengingakaze ngicabange ukuthi ukudlula emhlabeni kwabazali bami kuzongishiya esimweni esinje lapho abantu bakithi sebethatha isinqumo sokushisa isizwe,” kusho yena.

“Okwenzekayo njengamanje kusidweba isithombe esibi njengesizwe samaZulu.”

Ubephelezelwa yiNdlunkulu kanye noNdunankulu wendabuko uMntwana uMangosuthu Buthelezi.

UButhelezi ubesevele ezwakalise ukukhathazeka kwakhe ngodaba lokuphanga oludle izigidigidi emnothweni waseKZN.

Izihloko zakamuva