Isivumelwano se-IFP ne-ANC siyafadalala

Celani Sikhakhane

Abaholi be-ANC ne-IFP bangase bangene obishini mayelana nesivumelwano sabo sobumbano ebesingalindelekile – njengoba sesichithwa ngamakhansela abo.

NgoLwesine kube nezinxushunxushu emcimbini wokugcotshwa uMkhandlu woMasipala abahlanu abahamba phambili kwaHlabisa ngenkathi  kubonakala amakhansela e-ANC ehlanganisa amakhansela e-EFF ukuthi avote nawo aphikisane ne-IFP kuMasipala wesiFunda uMkhanyakude.

IMeya ye-IFP uComfort Khumalo ukwazile ukukhethwa ngaphandle kokuphikiswa nePhini lakhe uHlengiwe Mngomezulu kanye noSomlomo uWelcome Shangase.

Lolu daba lubacasule kakhulu abaholi be-IFP abebekwaHlabisa abaze bashayela ubuholi babo obuphezulu ucingo bebatshela ukuthi i-ANC ihlela itulo bengazi.

“Kungamampunge lokhu. I-ANC ihlela itulo thina sibe simatasa sicabanga ukuthi izosihlonipha isivumelwano sobumbano. Ngabe kukhona yini esikubhale phansi okuphoqa ukuthi sonke silandele lesi sivumelwano?” Kuzwakala elinye ilungu le-IFP elithukuthele likhuluma ocingweni ngaphandle kwamagumbi akwaHlabisa.

I-Scrolla.Africa siyaqonda ukuthi amakhansela e-IFP ebehlele itulo lokuphikisana ne-ANC ukuthi ithathe umasipala wase-Newcastle noMhlathuze, okuyizizinda zomnotho esifundazweni.

UNobhala we-IFP esifundazweni, uMnu uXolani Dube, uthe bancamela ukungena okhethweni lokuchibiyela kunokuthi bavumele i-ANC ithathe umasipala ngomkhonyovu.

Isivumelwano sokusebenzisana esisayinwe nguMengameli we-ANC uMnu uCyril Ramaphosa noMnu uMangosuthu Buthelezi we-IFP esokuthi iqembu elinamanani amaningi lithathe izintambo kulowo masipala.

Lesi sivumelwano siphinde saphoqa i-ANC ukuthi ihoxise ukuqanjwa kabusha kwe-Zululand ngoMangosuthu kusuka kuMzala Nxumalo kanye neGriffith Mxenge ebizobizwa ngeButhelezi Highway eMlazi.

UMnu uMkhuleko Hlengwa we-IFP uthe itulo lamakhansela e-ANC ngeke liwasize ngalutho ngoba i-IFP idle umhlanganiso, ikakhulukazi kwaHlabisa.

Okhulumela i-ANC eKZN, uMnu Nhlakanipho Ntombela, uthe basazohlangana esigungwini esiphezulu sesifundazwe ukuze  baziswe okuyikho mayelana nesivumelwano.

Izihloko zakamuva