Isithombe esingezansi ngesikaMaurice noMakhanani.

Ingxenye yesishiyagalolunye

Umsolwa osolwa ngamacala amaningi okubulala ukhombise ukwehlisa umoya ngisho esebhekene nengcindezi

Ngesikhathi edla amabhisikidi abizwa ngama-marie nomfowabo, usayitsheni uRosemary Ndlovu uhlezi ekwazi ukwehlisa umoya ngisho ebhekene nengcindezi. 

Sengimbuke isikhathi esiningi enkantolo, akakaze ayivumele ingcindezi. Ubegqoke kahle ngesikhathi evela enkantolo yemantshi yase-Tembisa ngigcina ukumbona.

Egqoke ijezi lakhe elenziwe nge-wool elifudumele, ingubo enezimbali kanye nesicathulo esiphakeme esimnyama esicwebezelayo, uRosemary ungene enkantolo. Bekukhona amaphoyisa esilisa amathathu abephethe izibhamu kanye nawesifazane amabili eceleni kwakhe. Ngaphandle kwenkantolo bekukhona izimoto eziyisithupha zamaphoyisa.

Bekuwusuku olukhulu – icala lakhe lisuswe layiswa enkantolo enkulu.

Lokhu kusho ukuthi uzofica amacala akhe ayi-13 okubulala nokwakha itulo lokubulala. Amaphoyisa aphinde afaka amanye amacala, kulokhu usolwa ngokwakha itulo lokubulala uzakwabo obephenya amacala akhe okubulala ukuze athole imali yomshwalense.

URosemary ubejabule kakhulu, waphinde wathola ithuba lokukhuluma nomfowabo, uDirector Ndlovu. Njengoba sikubikile lokhu kwingxenye yesikhombisa, ulokhu emeseke njalo selokhu kwaqalwa ukuqulwa kwamacala akhe.

Ukususwa kwecala lakhe liyiswe enkantolo ephakeme yaseGoli kuthathe imizuzu engaphansi kweyishumi. Kuze kube imanje, uRosemary usevele kaningana enkantolo yemantshi yase-Tembisa, ukuze azame nokufaka isicelo sebheyili. 

Ngesikhathi esalinde umseshi ukuba aqedele ngamaphepha omsebenzi, uRosemary uhlale kwi-Quantum yamaphoyisa edla isinkwa esithosiwe esinoshizi.

Ubelokhu etshela umfowabo uDirector, obeme eduze kwakhe, ukuthi uzophuma abuyele kumndeni wakhe ngoMfumfu.

UDirector uphinde wathi: “angeke ugwetshwe. Uzobuya.”

URosemary ubedla amabhisikidi abizwa ngama-marie, akade ewathenge ejele. Akakwazanga ukufinyelela kumfowabo uDirector ukuze amnike amabhisikidi, ngakho-ke udlulise iphakethe elivaliwe kuyena, ngesikhathi yena ehlezi kwi-Quantum egadwe amaphoyisa.

Ugcine efikile umseshi nefayela eseliqediwe walinikeza amaphoyisa abegade uRosemary. Yilapho abahambe khona sebeya ejele lasePitoli elibizwa ngeKgosi Mampuru ll.

Lapho ugadwe ubusuku nemini ngemuva kokutholakala nomakhalekhukhwini ababili eselini yakhe.

Ukuqulwa kwecala lakhe kuzoqala enkantolo ephakeme yaseGoli mhla zingama-20 kuMandulo. Njengoba besibikile asinaso isiqiniseko ngesinqumo esizothathwa.

URosemary usolwa ngokusungula itulo lokubulala waphinde wathola abantu ababili ukuthi bamenzele lo msebenzi, okusenzima ukukufakazela lokho. Umbuso kumele uveze okufakazela ukubandakanyeka phakathi kokushona kwalabantu kanye nezinqubomgomo zomshwalense – nokuthi uRosemary wakuhlela kanjani lokhu, futhi wahlela kanjani ukuba athole noma alande le mali.

Umbulali womshwalense uzobuyela maduze enkantolo.

Izihloko zakamuva