Isithandwa sika-AKA sisaqaqanjelwa inhliziyo ngokushona kwakhe

Sekudlule isikhathi esingaphezudlwana kwenyanga kubulawe umrepha uKiernan “AKA” Forbes kanti impilo ngaphandle kwakhe inzima kobeyisithandwa sakhe uNadia Nakai.

Ngesikhathi ebhala ekhasini lakhe laku-Instagram, uNadia ubhale umyalezo omude osuka enhliziyweni ezwakalisa ukuthi uthando lomrepha ongasekho lwenze kwaba nzima kangakanani kuye ukuqhubeka ngaphandle kwakhe. U-AKA wadutshulwa wabulawa ngaphandle kwesitolo sokudla eThekwini mhla ziyishumi kuNhlolanja.

“Kwesinye isikhathi ngifisa sengathi ukube angikaze ngiluzwe uthando lwakho. Ngifisa sengathi ngabe ubungumuntu nje engimjwayele bese ngithi “isono ngoSupa Mega oshonile, indima yezokuncebeleleka ilahlekelwe kakhulu.

“Manje ngoba ubungithanda kunzima kakhulu. Nginembobo engavumi ukuvaleka enhliziyweni yami.

“Umhlaba awusafani njengasekuqaleni. Ngizama ukubambelela ezinkumbulweni zami zangesikhathi ngijabule nawe. Mhlawumbe uma ngikhumbula ukuthi bekunjani ngaphambilini yonke into izobuyela esimweni,” enezela.

Abazali bakaSupa Mega, uLynn noTony Forbes baqhubekile nokweseka isithandwa sendodana yabo engasekho.

Bobabili uLynn noTony babhale ku-Instagram bebonga umrepha uNadia ngokuqhubeka nothando nokuhlonipha indodana yabo ngisho nangemuva kokushona kwayo.

“Nadia, kusukela ngosuku lokuqala ngihlangana nawe ngangazi ukuthi umlungele umfana wami. Bheka lokho kumamatheka ebusweni bakhe! Ngiyabonga ngokumthanda, ubekuthanda ngokweqiniso. Siyakuthanda,” kubhala uTony.

ULynn uye waqhubeka namazwi afanayo wathi: “Kuze kube namuhla ngiyakukweleta ngendlela othande nohloniphe ngayo indodana yami. Umbonisile ukuthi luyini uthando lwangempela nenhlonipho futhi uveze okuhle kakhulu kuye.”

Luhlanganiswe ngu-Anita Dangazele

Esithombeni esingenhla: Umrepha uNadi Nakai nesithandwa sakhe esingasekho uKiernan “AKA” Forbes.

Umthombo wesithombe: Instagram

Izihloko zakamuva