Isiteleka sasoKhukho sicishe sadala isibhicongo

Celani Sikhakhane

Ungoti wezomthetho wezabasebenzi ukhwele wadilika kubaphathi benkampani i-Zululand Anthracite Colliery (i-ZAC) mayelana nokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu okwenziwe kubasebenzi abebetelekile okucishe kwadala isibhicongo.

UWiseman Khalishwayo we-Wiseman S Khalishwayo Attorneys e-Benoni uthe ukubandakanyeka kwamaphoyisa, okubukeka kungenazo izinqubo ezifanele ezinkantolo, kucishe kwaphela ngenhlekelele.

Uthe ukuthunyelwa kwamaphoyisa emayini ukuyosusa ababetelekile ngomhlaka-26 kuMbasa bekungaholela esimweni esifana nesibhicongo sase-Marikana esenzeka ngoNcwaba ngo-2012, ngesikhathi kwabulawa abasebenzi bemayini abangu-34 ngamalungu akwa-SAPS.

Noma ngabe abasebenzi ababetelekile bebengahoxisi esitelekeni sabo sangaphansi komhlaba, umqashi bekumele aye enkantolo eyofuna incwadi yenkantolo evimbela abasebenzi,” kusho uKhalishwayo.

Uthi ukutshalwa kwamaphoyisa ezolanda abasebenzi ngaphansi komhlaba bekumele kwenziwe isikhonzi senkantolo.

Abasebenzi basemayini abangaphezu kwabangu-75 baqale isiteleka ngomhlaka-14 kuMbasa ngemuva kokuthi i-ZAC inqabe ukubuyisela imihlomulo yabasebenzi eyayithathwe ngoNdasa ngo-2020 ekuqaleni kwalolu bhubhane.

Ngomhlaka-19 kuMbasa, i-ZAC izame ukuqeda isiteleka ngokuqasha inkampani yonogada ezimele, i-Van Damme, ukuze ivimbele iizihlobo zabatelekile ukuthi babalethele ukudla namanzi.

Ngemuva kokuthi lokhu kuhluleke ukuqeda isiteleka, amaphoyisa endawo angene kule mayini phakathi kwamabili ngoLwesibili, kodwa abasebenzi bathi bebelwazi kangcono uhlelo lwemigudu kunamaphoyisa futhi bakwazile ukucasha ekujuleni kwezimayini.

UKhalishwayo ugcizelele ukuthi kuwukuhlukumeza amalungelo abantu ngokuphelele ukuvimbela abasebenzi ukuthi bathole ukudla nezinye izidingongqangi.

Omele i-Association of Mine Workers Union uMfanawenyanga Dlamini utshele i-Scrolla.Africa ukuthi ukuqashwa kwenkampani i-Van Damme kuvimbe ukuxhumana phakathi kwezinyunyana nabasebenzi.

Uthi ngemuva kokuthi abasebenzi begcine bevumelene ngokuphuma emigodini yezimayini engaphansi, abaphathi bahlulekile ukubhekana nezimfuno zabo. Kodwa-ke abasebenzi bathenjiswe ukuthi akekho ozoxoshwa ngokubandakanyeka esitelekeni.

Izihloko zakamuva