Isisulu sokudlwengulwa sihlalele ovalweni ngemuva kokuba abashushisi behoxise icala

Moyahabo Mabeba

Yize kwabikwa emaphoyiseni ngezinsolo zokudlwengulwa ikwentombazanyana eneminyaka eyisishiyagalombili kabili, umlisa wase-Limpopo namanje akakaboshwa.

Unina wentombazanyana uthi uvule icala mhla zinhlanu kuMandulo esiteshini samaphoyisa e-Mahwelereng, kodwa akukho okwenziwe. Amaphoyisa akuqinisekisile ukuthi likhona icala elivuliwe, kodwa athi abashushisi balinqabile icala ngenxa yokungqubuzana kofakazi.

Umfundi webanga lesithathu wase-Masodi village, entshonalanga ne-Mokopane e-Limpopo, usabela impilo yakhe ngoba osolwa ngokumdlwengula usazulazula emigwaqeni. Kuthiwa uhlukumezekile futhi ucabanga ukuyeka isikole.

Unina wentombazanyana, esingeke silidalule igama lakhe ukuze kuvikelwe indodakazi yakhe, uthe umenzi wobubi usezivumele yena ukuthi wadlwengula intombazanyana ekuqaleni konyaka.

Isigameko sokuqala sokudlwengula kusolakala ukuthi senzeka kubo kwale ngane, kanti esesibili senzeka kubo kamsolwa.

Umama uthe indodakazi yakhe yamtshela ukuthi selokhu kuqale unyaka umsolwa osolwa ngokudlwengula oneminyaka cishe engaphezulu kwengama-40, ubehlezi ekhuluma naye ngocansi.

“Indodakazi yami yangitshela ukuthi ngolunye usuku indoda yakwamakhelwane yambuza ukuthi useqalile yini ukuya esikhathini. Wangitshela ukuthi le ndoda yathi ifuna ukumfundisa umdlalo. Kwangethusa kakhulu lokhu ngase ngibhekana naye. Ngamtshela ukuthi izinkulumo ezinjalo zizoholela ocansini,” etshela i-Scrolla.Africa.

“Ngithe uma ngibuza indodakazi yami ukuthi kwenzakalani phakathi kwayo nalo mlisa, yavele yakhala yangitshela ukuthi umsolwa useyidlwengule kabili.

Yize esexolisile, umama othukuthele uthe ufuna kwenzeke ubulungiswa ngendodakazi yakhe.

“Angiqondi ukuthi kungani lo mlisa engaboshwa ngisho esevume kofakazi abayisishiyagalolunye ukuthi uhlukumeze indodakazi yami. Ukuxolisa kwakhe akusizi ngalutho kimi nakwindondakazi yami.”

Umakhelwane, okhulume ne-Scrollla.Africa kodwa esingeke silidalule igama lakhe, uthe osolwa ngokudlwengula uyisigebengu esaziwayo esizingela amantombazanyana amancane.

“Lo mlisa unomkhuba wokumemela amantombazanyana emzini wakhe futhi sisola ukuthi kunesandla semfene kulokhu,” kusho umakhelwane.

Izihloko zakamuva