Isiqephu se-Tembisa10 besingezinye sezinto eziphoxe umlando wobuntatheli baseNingizimu Afrika: kusho i-SANEF

Staff Reporter

I-South African National Editors ’Forum (SANEF) igxeke intatheli uPiet Rampedi, owabhala inqwaba yamanga ngowesifazane wase-Tembisa ozale izingane eziyishumi.

Futhi akusikhona okokuqala uRampedi engena ezinxushunxushwini ngokubika izindaba ezingamanga. Wayeyingxenye yethimba kwi-Sunday Times elabika ngalokho okungekho emthethweni namaphutha ophikweni oluphenyayo kwa-South African Revenue Service.

Esitatimendeni esikhishwe ngoLwesibili ebusuku, i-SANEF iveze sonke lesi siqephu njengenye yezinto eziphoxe kakhulu emlandweni wobuntatheli baseNingizimu Afrika.

UPiet Rampedi, ongumhleli omkhulu we-Pretoria News, ubhale udaba oluhamba phambili ephephandabeni naku-IOL website ethi kuyiqiniso ukuthi owesifazane wase-Gauteng ubelethe izingane eziyishumi, wephula i-Guinness World Record.

Ngokushesha ngemuva kwalokho, uRampedi noTsotetsi bandizela eKapa ukuyokwamukela umnikelo wesigidi esi-R1 womndeni kuDkt Iqbal Survé, ongusihlalo we-Independent Media.

URampedi uxoxisane nalezi zithandani, uGosiame Sithole noTeboho Tsotetsi, ekhaya labo e-Tembisa, e-Ekurhuleni kusasele inyanga ngaphambi kokuba lolu daba lushicilelwe futhi babika bengenaso isiqiniseko sohlobo lwabo lwezehlakalo mayelana nokuzalwa nangaphandle kokuqinisekisa amaqiniso esibhedlela noma odokotela abathintekayo, njengoba kushiwo Ikhodi Yezindaba yaseNingizimu Afrika.

“Ikhodi ikubeka ngokusobala ukuthi izintatheli” kumele zinakekele ukubika izindaba ngeqiniso, ngokunembile nangokungenzeleli,” kufundeka isitatimende. Iqhube yathi ngesikhathi ezinye izintatheli ziqala ukuphenya lolu daba, zatshelwa yizithandani ukuthi uRampedi wabatshela ukuthi bangakhulumi nanoma iyiphi enye intatheli futhi uzokhulumela umndeni.

I-Pretoria News ne-IOL baphinde bashicilela umkhankaso wokuqongelela imali wezingane eziyishumi, futhi bashicilela nemininingwane yama-akhawunti asebhange yenkampani okwakuthiwa iqoqa iminikelo yomndeni.

I-Independent Media iphinde yacela abafundi bayo ukuthi bahambise izingubo nezipho ezinganeni.

Ngaleso sikhathi, bekunemibuzo eminingi mayelana nalolu daba ezindabeni kanti uhulumeni wesifundazwe sase-Gauteng ukuqinisekisile ukuthi azikho izingane eziyishumi ezizalwe kunoma yisiphi isibhedlela esizimele noma sikahulumeni esifundazweni.

Phezu kwalemibuzo ekhona mayelana nalolu daba, uRampedi kanye ne-Independent Media baqhubekile nokubika udaba ngaphandle kwamaqiniso ayisisekelo aqinisekisiwe noma asunguliwe.

URampedi wenqabile ukudalula igama lesibhedlela noma ochwepheshe bezokwelapha abathintekayo.

Mhla ziyi-14 kuNhlangulana, uRampedi kanye ne-Independent Media, ngemuva kwemizamo eqhubekayo yezwe lonke, uhulumeni nezinye izintatheli ukuqinisekisa le ndaba, bashintsha ubuhlakani base beqala ukusola uSithole, lona wesifazane, bethi unyamalele futhi akaphenduli imiyalezo evela kuTsotetsi owesilisa okusolwa ukuthi ungubaba wezingane.

Manje sekucacile ukuthi uRampedi akazange azibone lezi zingane futhi akanabo nobufakazi bokuzalwa kwazo, kodwa uthembele kuphela kwimilayezo ye-WhatsApp phakathi kukaSithole noTsotetsi ukubika njengeqiniso lokuthi zizelwe. Ubuntatheli obunobudedengu nobungenazibopho obusezingeni eliphezulu.

Kukho konke ukubika kwakhe, uRampedi wenza ngathi uyazi ukuthi yisiphi isibhedlela uSithole nezingane zakhe abakuso, kanti lokhu sekufakazelwe ukuthi kungamanga. Futhi esikhundleni sokuvuma ukwehluleka kwakhe kwemigomo eyisisekelo yobuntatheli, uRampedi manje usola uSithole, odinga usizo lwezokwelapha, ngokusho kwenhloko yesibhedlela i-Steve Biko Academic.

I-SANEF isanda kubamba ingqungquthela mayelana nokuziphatha kwabezindaba nokwethembeka eNingizimu Afrika, okuqede ucwaningo olunzulu ngalolu daba, okususwe ukubika kwe-Sunday Times okungekho emthethweni futhi okunamaphutha mayelana nophiko oluphenyayo kwa-South African Revenue Service. Okuxakayo ukuthi uRampedi wayeyingxenye yalelo thimba elabika futhi wenqaba ngokuqinile ukuvuma okungahambi kahle ekubikeni kwakhe, naphezu kokuthola okuningi okuphambene nalokho.

Abakwa-SANEF bazoqhubeka nokukhuthaza ubuntatheli obunesimilo nobuqinisekisiwe ngokuqeqesha, ngezindawo zokucobelelana ngolwazi nangokuxhumana nabezindaba nabahleli esifundeni sonke.

Izihloko zakamuva