Isiphinde yagadla inhlekelele emndenini wakwaSigogo

Elmon Tshikhudo

Kulamasonto amathathu ukhuvethe seluhlasele okwesithathu manje emndenini wakwaSigogo ohlala endaweni yase-Ngwenani e-Thohoyandou.

NgoMfumfu bangcwaba ubaba wabo owadlula emhlabeni ngaso lesi sifo sokhuvethe.

NgoMsombuluko i-Scrolla yabika ukudlula emhlabeni kwendodana yakhe uLutendo Benedict Sigogo obeyibamba eNkantolo yaseMpumalanga odlule emhlabeni ngomgqibelo ngenxa yokhuvethe.

Umdeni ubulungiselela umngcwabo wakhe obuzoba ngoLwesine ngenkathi usisi wakhe edlula emhlabeni esesibhedlela esibizwa ngokuthi i-Polokwane Ntecare naye udlule ngenxa yokhuvethe.

UVele ubengumfundisi wasekolishi lase-Eastern Cape wayebuye ngoba kuzoba umngcwabo kababa wakhe naye wase waqiniswa ukugula bamuyisa esibhedlela lapho kwafike kwatholakala khona ukuthi naye unokhuvethe. 

Ubhuti wakhe uLindelani nguyena ositshele ngokudlula kwakhe emhlabeni.

Kuyiqiniso. Lezi ndaba sizithole ngenkathi sisazama ukwamukela ukudlula kukababa emhlabeni nokudlula kukamfowethu uLutendo.

Uthe kuyaxaka ngoba bebelandela umthetho obekiwe.

Lokhu sekungaphezulu futhi kuyasisinda njengomndeni. Igciwane lokhuvuthe likhona ngempela njengoba izihlobo zethu zidlula emhlabeni.

ULindelani uthi bamatasa balungiselela umngcwabo kabhuti wabo, bese kuthi imininingwane yomgcwabo kasisi wabo bazoyisho ngokuhamba kwesikhathi.

Uthe impi yokulwa nempi yokhuvethe iseyinde kakhulu ufisa abantu bangenelele ukuze bakwazi ukulwa le mpi.

UVele obeneminyaka engamashumi amane nesihlanu ubondla izingane ezintathu.

Scrolla World Cup Quiz