Isiphenduke intandokazi ipaki yakwaBhaca yokushaywa umoya

Zukile Majova

Ukubanda okwenza abantu baphathwe imikhuhlane kanye nobhubhane lwe-Covid-19 kuphoqe imiphakathi yasemakhaya kulezi zindawo – KwaBhaca nase-Emaxesibeni – ukuba isebenzise izitshalo zemvelo zokwelapha.

Ngisho nesizukulwane esisha esasingenandaba nenhlaba, insangu kanye nesinye isitshalo esidume umhlaba wonke umhlonyane manje sesithanda ukuzivikela ngalamakhambi okwelapha.

Iminyaka eminingi umhlonyana omila ngokwemvelo eNingizimu Afrika yonke, ubusetshenziswa yizo zonke izinhlanga ekwelapheni imikhuhlane, ukungakuthandi ukudla, ukuphathwa ikhanda, ubuhlungu bendlebe, izikelemu zamathumbu kanye nomalaleveva.

Lapha KwaBhaca nasemiphakathini eminingi yase-Afrika, abantu bathembela kumhlonyane owaba impendulo yabo yokuqala ekwelapheni iziguli ze-covid-19.

Lokhu kuhlanganiswe namaqabunga e-gumtree, insangu kanye nempepho yase-Afrika impepho futhi iyinhlanganisela edume kakhulu esetshenziselwa ukugquma.

Ukuqubuka kwe-Covid-19 ngonyaka ka-2020 kwaholela ekutheni abantu bacishe baqede ukuba khona kwalezi zitshalo ngokuzivuna ukuze bazithengise ezimakethe zasemadolobheni esikhundleni sokuvuna kuphela abazidingayo ukuze belaphe isifo.

Ungacabanga-ke injabulo emphakathini wakithi ngesikhathi kumenyezelwa ukuthi idolobhana lase-Emaxesibeni (Mount Ayliff) lazakhela ingadi yayo enezitshalo ngenhloso yokuvikela amakhambi, izimbali kanye nezihlahla eziye zaba usizo kubantu bendawo amakhulu eminyaka. 

I-Emaxesibeni Botanical Gardens kuWadi-28 yakhelwe endaweni eyikhilomitha elingu-1.8 iyipaki yezinto eziphilayo ezihlukahlukene nezitshalo, izinyoni nezimbali.

Umfudlana wemvelo ogijima phezu kwedwala elidala futhi ngezikhathi ezithile ungezwa umculo wezinambuzana, izinyoni, izihlahla namanzi kucula ndawonye.

I-promenade yokhuni elisezihlahleni, emifudlaneni nasezingadini zezimbali cishe isebenza njengomhlahlandlela wakho wokuvakasha njengoba ulahlekelwa kulobu buhle bemvelo obuhehayo.

Njengakunoma iziphi izingadi ezijwayelekile zezitshalo izivakashi zithola isikhungo esiphethwe kahle esigcina iqoqo eliphilayo lezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ukuze kuzuze ucwaningo lwesayensi nemfundo.

Izingadi ziphinde zinikeze amathuba ikakhulukazi entsheni enobuhlakani yokuhlola i-ecotourism Developments emphakathini onesidingo esikhulu semithombo yemisebenzi emisha.

Okubaluleke kakhulu lobu buhle bemvelo buwusizo kuma-picnic, imishado, ukuthwebula izithombe, ukuhamba ngezinyawo noma ukuqwakela izintaba nokushawa umoya. 

Izihloko zakamuva