Isingene kwelinye igiya eyamatekisi e-EC

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Sezaphela izinsuku lapho umuntu ayephoqeleka ukuthi ame ulayini ukuze akhokhe imali ngaphambi kokugibela etekisini njengoba sekwethulwa izinhlelo ezintsha zokuqala ngqa zokugibela ungaphethe imali e-Eastern Cape.

Inhlangano yamatekisi i-Uitenhage-Despatch Taxi Association (UDTA) e-Nelson Mandela Bay e-Kariega isilandele ezinyathelweni zerenki yaKwaMashu KwaZulu-Natal.

I-UDTA ithe ngemuva kokubona ukuthi amakhasimende abo amaningi asezijwayele izindlela zokukhokha ngamakhadi ngemuva kwe-Covid, bacabange ukuthi kungaba umqondo omuhle ukuhambisana nezikhathi zamanje. Ngakho-ke,bethule indlela entsha yokukhokha embonini yamatekisi.

I-UDTA isiyenze isivumelwano ne-Payzee. Uhlelo lokusebenza lwe-Payzee lunikeza umgibeli ukuzikhethela ukukhokha esebenzisa indlela ye-Scan to pay.

Ukuze ukwazi ukusebenzisa lendlela entsha yokukhokha, umgibeli kuzodingeka afake i-app ye-Payzee kumakhalekhukhwini wakhe ngemuva kwalokhu u-scan ikhodi ye-QR exhunywe kwi-akhawunti yomshayeli, bese ebhala inani lemali okumele ayikhokhe.

Imali oyikhokhile izovela ngokushesha kumshayeli. Le-app izoba indlela elula yokukhokha esakhelwe yona futhi kuzoletha ukukhululela phakathi komshayeli nomgibeli.

USihlalo we-UDTA, uMbuzeli Mfengu uthe le-app izobamba iqhaza elikhulu ekunciphiseni ubugebengu.

“Abagibeli bethu babanjwa inkunzi mihla namalanga ngoba izigebengu ziyazi ukuthi abagibeli bamatekisi kumele babe nemali. Futhi manje ngenxa yalolu hlelo abagibeli bethu ngeke baphoqeleke ukuphatha ukheshi.”

Lolu hlelo ngeke luhlomulise abagibeli kuphela, kodwa luzohlomulisa nabashayeli, kusho uMfengu.

“Lokhu kuzosivumela thina njengabanikazi bamatekisi nabashayeli ukuthi sibe nolwazi ngezimali zethu. Lokhu kuzosivumela thina njengabanikazi bamatekisi ukuthi sikwazi ukukhokhela abashayeli bethu kuma-akhawunti abo asebhange futhi singasakhokhi ukheshi. Lokhu kuzosenza sikwazi ukuthi sibabhalisele izinto ezifana ne-UIF nezinye izinzuzo zabasebenzi,” engeza.

Umshayeli wetekisi uThabo Mashiya (37) uthe ujabule, kodwa ukhathazekile futhi ngoba akazi ukuthi abagibeli bazokuzwa kanjani lokho.

“Ngesikhathi abaphathi bethu bethula lo mbono ngawuthanda ngoba kusho ukuthi imiholo yethu izofakwa kuma-akhawunti ethu bese sikwazi nokuvula ama-akhawunti. Manje sesizokwazi ukubona imali yethu. Ngesikhathi esifanayo ngikhathazekile ngoba angazi ukuthi amakhasimende azokuthatha kanjani konke lokhu nokuthi kuzothiwani uma kungasebenzi.”

Abagibeli babenemibono engafani abanye babenokungabaza kanti abanye bajabule ngalesi sinyathelo.

Abagibeli bamatekisi, u-Asanda Mlilwana uthe ujabulile ngalolu hlelo ngoba lulula futhi longa isikhathi.

“Ngikholwa ukuthi luzohamba kahle, ngeke kudingeke ukuthi sizikhathaze ngokumosha isikhathi ngokuphatha ukheshi sibe sesikwazi ukukhokha kwi-app.”

Omunye umgibeli, uSiphesande Klaas uthe uyangabaza ngoba izindlela zokukhokha nge-inthanethi kwesinye isikhathi zigcina ziwumkhonyovu.

“Angazi, anginaso isiqiniseko sokuthi ngiyaluthemba lolu hlelo. Kuzothiwani uma lena kungenye yezindlela zokugebenga abantu? Kukhona imikhonyovu eminingi la ngaphandle. Ngizobona uma abantu abaningi beqala ukuyisebenzisa,” kusho uKlaas.

Isinyathelo sizongeniswa kancane kancane. Njengamanje angu-15 kuphela amatekisi erenki azobe esebenzisa lolu hlelo.

Isithombe esingenhla: umsebenzi we-Payzee ekhombisa ukuthi uhlelo lwe-app luzosebenza kanjani

Umthombo wesithombe: U-Anita Dangazele

Izihloko zakamuva